21. 2. 2022   Mgr. Petr Hlušička

V pracovním prostředí se běžně můžeme setkat s přípravou a rozvojem vedoucích v oblasti komunikačních nebo prezentačních dovedností, kdy se dozví, jak argumentovat, vyjednávat nebo vylepšit svůj styl. Co je ale často zanedbáváno nebo dokonce není součástí našeho slovníku je naslouchání. A bez toho se nemůžeme bavit o komunikaci, protože se jedná o klíč k vzájemnému porozumění.

Bez toho, aniž bychom naslouchali protistraně, tak nemůžeme znát její postoje, motivace nebo cíle. Bez efektivního naslouchání dochází snadno k nepochopení sdělení nebo jeho podstaty. V důsledku toho může komunikace skřípat, váznout na mrtvém bodě nebo přerůst do konfliktu. Pokud nejsme schopni efektivně naslouchat, tak velmi snadno dojde k frustraci nebo podráždění našeho partnera.

A je úplně jedno, jestli se jedná o komunikaci formální nebo neformální, na úrovni kolegů, vedoucí s podřízeným nebo prezentaci klientovi. V okamžiku, kdy nevěnuji dostatečnou pozornost druhé straně, tak chybí základní kámen, na kterém vůbec mohu vzájemnou komunikaci stavět.

Abychom mohli naslouchat, musíme se vědomě snažit nejen slyšet a poslouchat, co lidé říkají, ale také opravdu to vnímat, vstřebávat a chápat. Nejedná se o pouhé pasivní vyslechnutí, ale o podstatu soustředit se a věnovat energii tomu s čím přichází druhá strana. I to je důvod proč se používá výraz „aktivní naslouchání“.

Naslouchat znamená věnovat pozornost nejen příběhu, ale i tomu, jak je vyprávěn, jak je používán jazyk a hlas a jak druhá osoba používá své tělo. Jinými slovy, znamená to uvědomovat si verbální i neverbální sdělení. Vaše schopnost efektivně naslouchat závisí na tom, do jaké míry tato sdělení vnímáte a rozumíte jim.

Jedním z nejzákladnějších a nejsmysluplnějších způsobů, jak navázat komunikaci a kontakt s druhou stranou je naslouchat. Naslouchejte tomu, co má druhý člověk na srdci, co ho motivuje, kam chce směřovat a co potřebuje. To nejjednodušší a zároveň to nejdůležitější co můžeme druhým poskytnout je naše pozornost a naše naslouchání.

Teprve potom můžeme začít s opravdovou komunikací.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520