28. 3. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Vzala vám válka na Ukrajině práci? Chybí vám díky situaci materiál, nebo nemůžete exportovat do Ruska? Problém dopadá i na vaše zaměstnance a měli byste se jim věnovat. Dnes poradíme jak.

Již déle, než měsíc trvající vojenský výpad Ruska na Ukrajinu ovlivňuje i naše průmyslové firmy, a to několika způsoby. O těch pozitivních, tedy přílivu potenciálních zaměstnanců jsme již psali a aktivně se jim věnujeme, ale dopadů je samozřejmě více. Řada společností, která pro svou práci potřebuje materiál či jiné zdroje z Ukrajiny a Ruska již pociťuje citelný nedostatek. Ještě více jsou pak zasaženi ti, kteří  zejména do Ruska exportují, ať už jde o stroje, technologie, nebo spotřebitelské výrobky. A to zvláště tehdy, když jsou na východním trhu závislí.

Je samozřejmě, že složitá situace se dotýká nejen ekonomiky firmy, ale také jejich zaměstnanců. Pokud problémy způsobené válkou ještě bezprostředně neznamenají redukci a propouštění, přinejmenším čelíme citelné nejistotě, která z pohledu zaměstnanců přichází z nečekaného zdroje. Zkušenosti z podobných krizí přitom ukazují, že i když se společnost s problémem vyrovná, další a větší problém může nastat z toho, že v mezidobí přišla o část svých lidí případně jsou tito lidé ve  stavu, kdy jejich výkony kvůli prožité krizi neodpovídají očekáváním.

Co tedy můžeme dělat, pokud vinou vnější situace nemůžeme dělat naši práci anebo hrozí, že její výsledky od nás nikdo neodebere? Management firmy nepochybně věnuje většinu svého času tomu, aby našel řešení na trhu, ale HR by se mělo věnovat lidem. Co s nimi dělat?

1. Informace a perspektiva

Zaměstnanci by měli vědět, že firma je v problému, který nezavinila a měli by také vědět, že dělá vše pro jeho vyřešení. Pokud výpadek, ať už na vstupu či na výstupu představuje pouze část produkce, koncentrujeme je na to, že máme další činnosti a věnujeme se tedy převážně tomu, co funguje. Pokud je výpadek doopravdy podstatný anebo pokud je pro zaměstnance zřetelně viditelné či s ohledem na jejich znalosti jasné, že světová situace přivodila problém, otevřeně je o tomto problému informujeme, ale vždy jim současně dáme práci. Lidé potřebují vědět, že management pracuje na situaci, ale že předpokladem zvládnutí krize je jejich součinnost. Měli by také vědět, že firma má přes potíže, do kterých se dostala perspektivu, a že krizi překoná.  Informací by však mělo být jen přiměřené množství, o detailech mluvíme vždy jen s těmi, kterých se bezprostředně týkají.

2. Lidé se nesmí nudit

Pokud čelíme výpadku výroby, měli bychom pro naše zaměstnance v první řadě hledat jiné činnosti, kterým se mohou věnovat. V první řadě to je dokončování stávajících výrobků, a ty činnosti, které přímo souvisejí s jejich standardní náplní práce. Pokud jim takové úkoly dát nemůžeme, nastává ve druhé řadě prostor pro činnosti, které jsou obvykle dlouhodobě opomíjené či odkládané; neprioritní projekty, nedokončené a odložená práce a podobně. Jestliže je nemáme k dispozici nebo nemůžeme dělat, prakticky vždy se nabízí řada „uklízecích“ prací a pak, je-li to možné, to nejlepší, tedy práce na vymýšlení nových produktů a vylepšování těch stávajících. Stručně a jasně řečeno: odeslání zaměstnanců na vynucenou dovolenou nebo odstávku je až to skutečně poslední, k čemu bychom se měli uchýlit; každá jiná možnost je lepší.

3. Žádný problém netrvá věčně

I když aktuální situace rozvrátila fungování řady firem, měli bychom si být vědomi toho, že žádný problém netrvá věčně a že každý překonáme. Právě pozitivní motivace a impuls je to, co lidem pomůže překonat nejisté období, aniž by nám utekli, nebo aniž by se mezi nimi začaly šířit nešvary a negativní návyky, které by snížily jejich kapacitu a schopnost fungovat v době, kdy je budeme potřebovat nejvíce.

Pokud vaše zaměstnance trápí nejistota, nebo jiný problém, rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520