25. 7. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Kolektivní vyjednávání je těžká disciplína, a ne každý manažer ji zvládne.  Dnes se podíváme na to, jak k tomuto vyjednávání přistupovat.

Vyjednávání s odbory patří mezi nejvíce delikátní úkoly, které stojí před manažery podniku. I když má svá formální pravidla a postupy, reálná praxe je často mnohem složitější a pro mnoho vedoucích pracovníků bezútěšná. Obě strany mají přitom tendenci svalovat vinu za výsledek na tu druhou; odboráři vidí neochotu managementu, management negativní, nátlakový, někdy přímo destruktivní přístup odborů.

Protože náš web čtou především manažeři, popíšeme si zásady pro vyjednávání z jejich perspektivy. Jsme ale přesvědčeni, že užitečné přístupy to mohou být i z pohledu druhého, tedy odborů.

1. Jasná perspektiva

Manažeři mají tendenci přistupovat k odborům stejně jako přistupují k obchodním partnerům, dodavatelům nebo zákazníkům. Je to naprostá chyba, protože, i když jak management, tak odbory jsou součástí stejného podniku a v zájmu obou stran je, aby fungoval, všechny ostatní zájmy a často i pohled na věc se liší. Management firmy by si toho měl být vědom. A stejně toho, že odboráři pracují nejen pro své členy, ale také pro neinkorporované zaměstnance, kterých je v průmyslových podnicích často většina. To je staví do specifické a nesnadné role, která pak vysvětluje jejich chování. Abychom vyjednávání zvládli, musíme si tuto skutečnost uvědomit a musíme být schopni stanovit jasnou perspektivu pro jakékoli jednání.

2. Jedno komunikační místo

Pro úspěšné a efektivní jednání je potřeba mít nastaven proces. Jeho základem je to, že s odbory za firmu jedná jeden, konkrétní pracovník, který je k tomu pověřen celým vedením. Řada firem tuto úlohu deleguje na HR ředitele, ale my tuto praxi nedoporučujeme; z mnoha důvodů. U menších firem může být vyjednávacím protějškem generální ředitel nebo obecně nejvyšší manažer, u větších by to měl být jemu přímo podřízený funkcionář, který svému šéfovi jednak eskaluje výsledky jednání a jednak potřebuje jeho schválení pro všechna klíčová rozhodnutí. Tento jeden člověk by měl být centrálním, ne-li jediným komunikačním bodem.

 3. Pravidelnost

Základem úspěchu jednání s odbory je jeho pravidelnost. I pokud právě nehoří žádné aktuální téma, je potřeba se setkávat, probírat momentální potřeby a strasti zaměstnanců a přístup vedení k nim. Není nutné a nebylo by to ani vhodné snažit se s odborovými vedoucími „kamarádit“ a nejspíše to nechtějí ani oni, ale měli bychom usilovat o korektní, pozitivní a přátelské jednání.

Každé jednání by mělo mít téma a každé by mělo skončit krátkým zápisem, který slouží oběma stranám jako podklad pro další práci. Je dobré, když se na každém setkání věnujeme jednomu konkrétnímu tématu, jednak se tím snižuje riziko „tříštění“ priorit, jednak to v celkovém součtu zvyšuje koncentraci i šanci, že se dohodneme.

 4. Přetlak

Odborům, ale jejich prostřednictvím hlavně zaměstnancům, byste měli být vždy schopni něco nabídnout. Mnoho jednání se vede v čistě finanční rovině, ale srovnatelně důležité jsou i věci týkající se podmínek práce, nefinančních benefitů, pravidel a celé řady dalších malých a zdánlivých „detailů“, které ale v konečném důsledku vytvářejí pocit, který mají vaši zaměstnanci z práce a z vás jako svého zaměstnavatele. Velmi proto doporučujeme snažit se nabízet vyjednávání ve všech těchto oblastech a být aktivní v jejich vyhledávání, tj. nečekat pouze na to, co budou odboráři požadovat, ale aktivně poskytovat jak témata, tak vámi nabízená řešení.

 5. Deeskalace

Pokud nejste schopni s odbory najít společnou řeč v kterémkoli tématu, nechoďte do extrémů, ale použijte následující taktiku.

  1. Definujte si společné minimum, na kterém se umíte shodnout
  2. Pokuste se nabídnout konstruktivní řešení. Nedávejte ultimáta, ale současně dejte najevo, že se nenecháte zatlačit do kouta
  3. Dohodněte se na termínu a formě dalšího jednání a ideálně na jeho cíli
  4. Zhodnoťte, co pozitivního se vám podařilo a jaké jsou vaše společné cíle

I když tím problém nevyřešíte, ale řešení v nejlepším případě odsunete, nerozejdete se ve zlém, což, jak dlouhodobá praxe ukazuje, je pro zdárné jednání do budoucna to nejdůležitější.

Čeká vás náročné jednání s odbory? Rádi vám pomůžeme s přípravou na něj po všech stránkách a nalezením optimálního, všestranně přijatelného řešení. Dejte nám vědět.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520