6. 11. 2023   Mgr. Petr Hlušička

Řízení velkého týmu může někdy vyvolávat pocit, že jsme spíš ve vleku aktuální úkolů, než že řídím kolektiv. A často spíše udržujeme křehkou rovnováhu, než že systematicky vedeme a rozvíjíme svůj kolektiv a jejich potenciál. Výzvou je vytvořit prostředí, ve kterém se všichni cítí podporováni, přebírají iniciativu a zodpovědnost za svou práci, a to i v době vaší nepřítomnosti. Abyste se s těmito složitostmi vypořádali a vytvořili efektivní systémy řízení, existují strategie, které můžete zavést.

Vyhodnoťte své kapacity

Uvědomte si, že řízení většího týmu představuje příležitosti i výzvy. Každý vedoucí pracovník má určitý práh, bod, kdy se počet přímých podřízených stává příliš velkým. Je zásadní pochopit své schopnosti, kapacitu, zvážit pracovní zátěž, dynamiku týmu a svou osobní kariérní fázi.

Častěji se přitom stává, že manažeři zdědí své týmy a musí si pracovat s tím, co mají. Vedení velkého týmu je sice náročné, ale má i svá pozitiva. Když máte větší množství přímých podřízených, nebudete moci vykonávat mikromanagement nebo se „plést“ do řešení menších problémů. Místo toho se musíte stát "opravdovým vedoucím" a naučit se důvěřovat členům svého týmu, abyste jim mohli dát volnost a samostatnost, což je silným faktorem zvyšujícím angažovanost, motivaci a produktivitu.

Delegujte na své podřízené rozhodování

Jedním z největších problémů při řízení velkého týmu je udržet krok s množstvím rozhodnutí a kompromisů, které musíte udělat. Snaha zvládnout je všechny na vlastní pěst je jednoznačně cesta k rychlému konci. Nejenom, že povede k poměrně rychlému vyčerpání, vnitřní nespokojenosti u sebe, tak i u podřízených. A i z hlediska efektivity byste vytvářeli úzké hrdlo ke všem procesům.

Klíčové je dát členům týmu co největší samostatnost při rozhodování. Zásadní je nechat si rozhodnutí s vysokou mírou rizika pro sebe a zbytek delegovat. Stále byste měli členy svého týmu vést a radit jim. Pokud jim však dáte prostor pro vlastní rozhodování, zvýšíte tím nejen jejich produktivitu, ale také jim pomůžete rozvíjet nové dovednosti. A vy se budete moci soustředit na strategické rozhodování, místo abyste se zabývali rutinními problémy.

Budujte důvěru a autonomii

Jedná se o oboustranné budování důvěry, která se samozřejmě těžko získává, ale bez ní to prostě nejde. Bez ní můžete delegovat, kolik chcete, ale nepovede to k výsledkům, o které usilujete. Pokud dáte lidem samostatnost a pak na ně pravidelně naběhnete a vezmete jim kontrolu nad jejich úkoly, tak se naučí pouze bezradnosti. To vede ke ztrátě důvěry a demotivaci. Je to také recept na frustraci pro obě strany. Členové vašeho týmu budou nesnášet vaše vměšování a vy se budete divit, proč nikdo nepřebírá odpovědnost a zodpovědnost.

Musíte se smířit s tím, že vaši podřízení budou při učení dělat chyby. Ale chyby jsou nejlepším a jediným způsobem, jak se učit. Teprve s nimi a dobrou zpětnou vazbou může každý z nás získávat nové kompetence a dovednosti. Řešením je začít každý den krátkou týmovou schůzkou, abyste mohli získat aktuální informace a nabídnout zpětnou vazbu a podporu. Ptejte se členů týmu na problémy, se kterými se potýkají, a na to, jak je můžete podpořit. Vaším úkolem je naslouchat a reagovat, ne řídit.

Reportování nahoru vs komunikace dolů

Dalším úskalím vedení velkého týmu je sladění vlastních profesních potřeb s potřebami týmu. Musíte reportovat směrem nahoru a poskytovat vedení správnou úroveň detailů, abyste zajistili, že se vám a členům vašeho týmu dostane zaslouženého uznání, ale zároveň poskytovat dostatek prostoru svým lidem. Může to být o náročném balancování.

Mnoho vedoucích umí velmi dobře prezentovat směrem nahoru, ale neumí komunikovat a pracovat se svými lidmi. Pokud to, ale vnímají vaši podřízení, tak vám to z dlouhodobého hlediska uškodí.

Čím více přímých podřízených máte, tím těžší je věnovat každému z nich osobní pozornost. Ano, jste přetížení a máte toho hodně, ale když na své zaměstnance působíte jako příliš zaneprázdnění, dáváte jim pocit, že na nich nezáleží. Pokud si vaši podřízení budou myslet, že na ně nemáte čas, tak o ně přijdete. Místo toho jim musíte poskytovat dostatek pozornosti, aby věděli, že jsou pro vás důležití a že jim kryjete záda.

Věnujte jim plnou pozornost. Odložte telefon a buďte plně přítomni. Dejte jim najevo, že si jich vážíte, oslavte jejich úspěchy. Tak získáte lidi a tým, který za vámi bude stát.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520