11. 9. 2017  

Mám ve svém týmu člověka. Je to specialista, velmi nutně jej potřebujeme. Svou práci vykonává velice profesionálně a kvalitně. Bohužel je ale také na ostatní velmi břitký, arogantní, někdy dokonce vulgární. Nemá přímou zodpovědnost za lidi, ale kolegové s ním nechtějí spolupracovat a já na něj nemám žádnou páku…

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Cenný, ale přitom sociálně problémový člověk není žádnou výjimkou. Zvláště mezi špičkovými specialisty se tito lidé nacházejí. Řešením v žádném případě není doufat, že tito lidé své chování časem „pochopí“ z náznaků a nesouhlasu okolí, ale je potřeba s nimi aktivně pracovat a způsob komunikace s okolím řešit.

Prvním a nutným krokem je specialistovi říct, že s ním chceme hovořit ne o stylu ale způsobu jeho práce, ale o jeho komunikaci s okolím. Pokud si svůj deficit uvědomuje, a chce spolupracovat, je to dobře. Pokud ne, nebo pokud jej popírá či snižuje, měli bychom mu pozitivně vysvětlit zásady spolupráce s kolegy. Důležité je, že bychom neměli nic vyčítat, ale naopak upozornit na to, jak se správně chovat. Tyto zásady je potřeba připomínat. Přitom bychom se měli snažit vyhnout konfliktu s pracovníkem, v konfliktu není možné měnit chování.

Pokud dotyčný chce spolupracovat, můžeme jeho chování změnit. Pokud ne, měli bychom udělat taková opatření, aby jeho spolupráce s ostatními byla pokud možno co nejvíce izolovaná. Formální komunikace, nejlépe písemná, jasné zadávání úkolů, jasné předávání kompetencí. Problémový pracovník by neměl být vybaven pravomocí hodnotit ostatní. Hodnocení by mělo probíhat z neutrální strany nadřízeného.

V některých případech pomáhá, pokud můžeme problémového pracovníka vložit do pracovního páru s jiným, který je na podobné profesní úrovni jako on, ale je společensky bezproblémový. Tento člověk může na svého „partnera“ pozitivně působit a jeho chování změnit. Rovněž je v pořádku, aby mu jeho přímí kolegové dávali jasně najevo, že si přejí konstruktivní spolupráci, ale dělali to pozitivní cestou (ukazujeme jak se chovat, nevyčítáme negativní chování). Na slušné komunikaci musíme jasně trvat.

Změna chování problémového pracovníka je pomalý a složitý proces, ale často se dá zvládnout. Pokud ne, nezbude, než jej izolovat. Není-li možné jej izolovat, a situace nejeví známky zlepšování, měli bychom zvážit jeho převedení na jiné pracoviště a mimo stávající kolegy, případně propuštění.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520