11. 6. 2018  

Jsem vedoucí dvou směn, které se střídají na technologii. V poslední době začalo mezi směnami docházet ke konfliktům. Stěžují si na sebe, při předávání práce dochází k nedorozuměním a k hádkám, mám podezření, že si dělají naschvály. Přitom nikdo ze zaměstnanců sám o sobě konfliktní není. Co mám dělat?

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Předpokládám, že každá ze směn má svého vlastního nadřízeného, směnného vedoucího, mistra, atd. Pokud je to tak, měl by tento člověk být prvním, kdo bude tyto problémy řešit. V ideálním případě by oba vedoucí směn měli svým lidem vysvětlit, že i když tvoří dva týmy, jsou „na jedné lodi“.

Pokud vznikají konflikty v průběhu předávání práce, může být řešením tzv. společná inspekce, kdy se tohoto předávání účastní vedoucí obou směn a případně hlavní vedoucí, tj. Vy. Riziko konfliktů se tím snižuje. Pokud máte podezření na naschvály, je potřeba najít a vždy do důsledku potrestat jejich původce, a to bez ohledu na to, ze které směny jsou. Oběma směnám je nutné ukázat, že takové chování jednoduše nestrpíte, a že budete postihovat každý jednotlivý případ. Současně dávejte pozor na to, že bude snaha „přehodit“ zodpovědnost vždy na druhou směnu.

Jestliže se tím situace neuklidní, zkuste mezi směnami vyměnit několik pracovníků (pro začátek jednotlivce, pokud to nepomůže, až 1/3). Tak zvané rozředění je spolehlivý, ale časově i lidsky náročný nástroj pro eliminaci konfliktů. Je vhodné jej doplnit nějakou společnou pozitivní aktivitou ať už v rámci práce a nebo mimo ni.

Můžete také dát „všechny dohromady“, a vysvětlit jim, že je podstatné, aby fungovali a nedělali konflikty a naschvály společně, ale toto opatření samo o sobě nefunguje, je to jen doplněk ostatních.

Řešíte podobný problém? Rádi vám pomůžeme.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520