12. 10. 2020  

Náš zaměstnanec se neustále vymlouvá, když má vykonávat specifické činnosti nutné pro svou profesi. Měl to tak delší dobu, ale od začátku pandemie má vodu na mlýn. Je velice těžké přimět ho pracovat a demotivuje ostatní zaměstnance, ale nemůžeme, přesněji nechceme se ho zbavit. Jak máme postupovat?

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

„Chronický vymlouvač“, jak se tomuto typu člověka někdy říká, je nepříjemný nejen svým nadřízeným a kolegům, ale někdy může být i sám sobě. Co zde popisujete, je jeden z typických druhů, tj. člověk, který většinu činností vykonává bez problémů, ale některé nemá rád a právě z nich se vymlouvá. Společným znakem je, že v okamžiku, kdy jej tuto činnost donutíme udělat, ji obvykle vykoná bez větších komplikací.

Práce s chronickým vymlouvačem obvykle začíná tím, že se jej snažíme přesvědčit, aby dělal to, co po něm žádáme. Není to však produktivní, protože pokud zůstaneme u přesvědčování, čím více přesvědčujeme, tím více se nám vymlouvá.  Dojdeme-li k trestům, většinou zůstaneme u toho, že jimi hrozíme. Pokud je vymlouvač ve finále skutečně potrestán za to, že nedělá věc, kterou má, může ze sebe velmi snadno udělat mučedníka před ostatními kolegy.

Pokud necháme vymlouvače působit delší dobu, může postupně rezignovat i z těch činností, které doposud vykonával bez problémů, proto je potřeba snažit se s ním pracovat.  Jednou z funkčních možností je snažit se ho zbavit obecenstva; tj. udělat něco proto, aby neměl prostor ukazovat, jak zadaným úkolem trpí a kolik má důvodů pro to, aby ho nemusel splnit.

Jestliže to nepomůže, je alternativním řešením, když vymlouvače necháme dělat jiný úkol než ten, vůči kterému vymlouvá, ale současně co nejpodobnější. Vymlouvač tak dostane to, co chtěl, nicméně není vítěz, protože musí plnit jiný úkol a v podstatě věci si nepolepší.  Není-li k dispozici podobný úkol, můžeme provést záměnu; vymlouvačův úkol necháme provádět jiného pracovníka; dobrovolníka, ale vymlouvač sám dostane nejen jeho práci, ale i další, a to nejlépe tak náročnou, aby ho zcela vytížila.  Jestliže toto řešení není možné (třeba proto, že nenajdeme dobrovolníka a předelegovat práci by bylo nefér vůči kolegům vymlouvače), můžeme jít cestou, kdy vymlouvače přinutíme udělat práci, kterou má, ale současně mu nabídneme „pomocníka“, případně pomůžeme sami. Podstatou je, že většinu práce přesto provede vymlouvač, ale odměněn bude jeho pomocník, protože ten dělá práci navíc.

Ať se rozhodnete jakkoli, problém odmlouvače nepřecházejte, může mít dopady na celý kolektiv i na vás. Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520