13. 9. 2021  

Jsme výrobní firma. Máme problém s jedním z našich mistrů. Je to špičkový odborník, také u zaměstnanců je velmi oblíbený. Poslední dobou však ztratil veškerou motivaci k práci; částečně kvůli změnám, které jsme prováděli, částečně proto, že má potíže v osobním životě. Je bez energie, bez života. Je si toho vědom a mrzí ho to, ale nemůže s tím sám nic udělat. Rádi bychom mu nějak pomohli, nevíme jak.

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Demotivace je velmi nepříjemná a může být i nebezpečná. Mívá mnoho příčin, nejčastěji se ale jedná o souhru několika faktorů, protože zatímco s jedním problémem si člověk dovede poradit, s kombinací několika dohromady ne. Prvním a nejdůležitějším krokem k jejímu překonání je, abychom o problému věděli a abychom se o něm nebáli mluvit.  Současně bychom si měli být vědomi toho, že i když můžeme demotivovanému člověku – mistrovi v mnohém pomoci, podstatu jeho obtíží nevyřešíme, protože zkrátka a dobře změny u nás proběhly a do jeho soukromého života nemůžeme zasahovat.

Pomoc, kterou mu umíme nabídnout, je dvojí a je velmi vhodné obě formy kombinovat. První z nich je organizačního charakteru. Mnoho lidí, kteří mají problémy, je demotivováno proto, že nezvládá řešit věci svého osobního života a práce současně. Pokud jsme schopni, byť na mimořádné bázi, nabídnout zaměstnanci změny nebo úpravy jeho pracovního režimu, pracovní doby, místa výkonu práce nebo jejího způsobu, může mu to v osobním životě velmi pomoci. Takováto úprava by neměla být trvalá; vždy má platit pouze do uspokojivého vyřešení či alespoň posunu problému, ale může být doopravdy výrazná a zaměstnanci může velmi pomoci. Vedle změny práce nebo režimu můžeme také zaměstnanci „odlehčit“, kdy na omezenou dobu převedeme část jeho zodpovědností na někoho jiného (aniž bychom jej však finančně penalizovali) a demotivovanému zaměstnanci ponecháme tu část práce, kterou má nejraději a nejlépe ji zvládá.

Druhým nástrojem pomoci je manažerská podpora. S mistrem bychom o jeho stavu měli pravidelně mluvit, doporučujeme setkání jednou týdně.  Ptáme se jej, jak se cítí a co můžeme udělat pro to, abychom ho podpořili. Zadáváme mu úkoly, které je s to zvládnout, předáváme zpětnou vazbu a. pokud úkol zvládne, po nějaké době mu můžeme zadat složitější. Mistra povzbudíme, ale tak, aby to nepůsobilo manipulativně. Pokud to jde, můžeme si nastavit jednoduchý krátkodobý a o něco náročnější střednědobý cíl, ke kterému budeme mistra směřovat.

Konečně posledním nástrojem podpory jsou jednorázové prostředky. Demotivovaným lidem se někdy dává delší dovolená, případně nabídne změna (zaplatíme jim pobyt v lázních, například). Je možné je použít, ale opatrně, s rozvahou a vždy jen jednou. Pokud jde o mimořádné odměny nebo finanční kompenzace, tady je potřeba být ještě opatrnější, protože jejich nevhodné užití může mít nežádoucí důsledky jak na mistra, tak na ostatní zaměstnance.

Pokud řešíte podobný problém, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme, nebo napište do naší skupiny na sociální síti LinkedIn.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520