25. 9. 2023  

V naší společnosti jsme investovali mnoho prostředků i času do náboru nových zaměstnanců především na dělnické pozice. Nyní je nábor zastaven, ale kandidáti stále chodí. Co můžeme dělat?

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Situace, která je zde popsána v otázce je v současné době, tedy v září 2023 typická pro celou řadu firem, a to nejen výrobních. V období před pandemií a bezprostředně po ni „nebyli lidé“. Čeho bylo dost byly zakázky, a zdánlivě také perspektiva jejich trvalého přísunu. Takže se lidé hledali, kde to jen šlo, a protože bylo skutečně velice obtížné sehnat uchazeče i o velmi málo kvalifikované manuální profese, investovalo se hodně.

V posledních měsících často vidíme, že zejména výrobní firmy nábor nových zaměstnanců omezily, nebo úplně zastavily a vložené, často velké investice tak nepřinášejí ovoce. Pokud nám i poté chodí uchazeči o práci, může to být jedním ze dvou důvodů, nebo spíše jejich kombinací. První je odeznívající působení náborových kampaní a reklamy, která reálně funguje ještě i poté, co už je stažena, protože lidé si ji pamatují. Druhým důvodem může být určité uvolnění pracovní síly z firem, které se například zbavují sezonních zaměstnanců, části agenturních sil a podobně. I tito lidé si pamatují z jejich perspektivy nedávnou náborovou komunikaci zaměstnavatele, a tak se hlásí.

Co s nimi, pokud je nemůžeme přijmout? Rozhodně bychom takovým uchazečům neměli dávat falešné naděje, ale odmítnout je s tím, že u nás jednoduše práce není by byla škoda. Co tedy udělat? HR by si na takové kandidáty rozhodně mělo ponechat kontakt a vytvořit jejich databázi pro příští využití. Pokud umíme pravidelně oslovovat potenciální zaměstnance třeba prostřednictvím newsletteru, určitě by jej měli dostávat. Momentálně pro ně využití není, ale je možné, že v průběhu několika měsíců bude.

Pokud máme spřátelené firmy, dodavatele, zákazníky, či spolupracovníky, je možné kandidáty, pro které nemáme využití přesměrovat k nim. I pak je dobře ponechat si kontakt (musí nám udělit souhlas se zpracováním osobních údajů). Řada firem umí uchazeče takto „přesměrovat“ mezi pobočkami nebo výrobními závody. I když vhodnými kontakty sami nedisponujeme, můžeme odmítnutým kandidátům alespoň nabídnout pomoc a doporučit jiné, klidně konkurenční firmy.

Proč to všechno? Protože chceme v očích těchto lidí být zodpovědným a vstřícným zaměstnavatelem. Díky tomu se k nám budou vracet nejen oni sami, ale i jejich přátelé a známí. A to určitě potřebujeme.

 Přijďte na konferenci Manažerské etudy!

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520