5. 2. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Karel pracuje ve firmě už patnáct let, z toho posledních pět na pozici vedoucího výrobní linky. Má na starosti skoro padesát lidí ve dvou směnách. V nedávné době se mu přihodil incident s jedním podřízeným, který neočekával a nevěděl jak zareagovat. Zaměstnanec mu začal před ostatními nadávat a nesmyslně ho obviňovat. Co byste mu poradili?

 

 

Firma vznikla zhruba před dvaceti lety a téměř všichni se v ní navzájem znají. Karel v ní působí již patnáct let a před pěti lety dostal příležitost dělat vedoucího bývalým kolegům. To mu do současného dne nepřineslo zásadní problémy, díky jeho zkušenostem ho podřízení respektují a s důvěrou se na něj obrací.

Většina lidí, kteří jsou součástí jeho týmu jsou ve firmě delší dobu a v dané firmě vyrostli. V posledních pár letech začala společnost nabírat větší množství lidí, které se za poslední tři roky téměř zdvojnásobilo. S tím se začali objevovat první problémy, které byly spojené s vedením lidí a vzájemnými vztahy.

Firmě se daří a prosperuje, zároveň dochází ke zvýšení nároků na zaměstnance a zvýšení množství přesčasů. S nedostatkem kvalifikovaného a zkušeného personálu dochází k určitému napětí mezi původními a novými zaměstnanci.

V minulém týdnu došlo ke zmíněnému incidentu, kdy při cestě po pracovišti začal na Karla jeden jeho podřízený křičet. Jednalo se o člověka, který je ve firmě již sedm let a doposud spolu měli nekonfliktní vztah. Občas je mírně impulzivní, ale nikdy se nezachoval podobným způsobem. Reagoval na nespravedlnost v přidělování přesčasů a dával najevo svoji celkovou nespokojenost s prací. Byl celý rudý a vztekle křičel na celé pracoviště.

Postup:

Konflikt podobného typu se může vyskytnout téměř v každém prostředí. V čem se liší, jsou jejich příčiny, průběh a jejich zvládání. Dopad takového konfliktu před podřízenými může mít buď náboj, který poškodí autoritu vedoucího nebo naopak si může získat respekt týmu. Záleží pouze na vedoucím, zda dokáže danou situaci ustát a provést nápravu. Zde Vám nabízíme několik kroků, které mohou být vhodným postupem.

Zásady:

Konflikt je přirozený - Prvním zásadou je si uvědomit, že není důvod se konfliktů obávat, že se jedná o přirozenou součást vztahů mezi lidmi. A je pouze na nás, jakým způsobem se bude daná situace odvíjet, zda konstruktivním či destruktivním.

Zvládněte své emoce - Snažte se uklidnit situaci a oprostit se od emocí, které nám nepomohou v řešení. Řešení konfliktní situace se nenachází v emocích, které vyvolává, tak se jimi nenechte ovládnout. Vaším cílem je situaci v daný okamžik ustát a následně najít původní problém, který je příčinou a spouštěčem.

  • Udržte si racionální sebekontrolu a nadhled nad situací.

  • Nekřičte a nezvyšujte hlas.

Kontrola nad situací - Důležité je si uvědomit, že ve většině případů není dobré řešit danou situaci v okamžiku, kdy samotný konflikt propukne. V daném okamžiku vystupují na povrch emoce a nepanují ideální podmínky.

Je zásadní danou situaci zastavit a uklidnit. Následně určit samotný čas a místo, kde si společně sednete a danou záležitost budete řešit. To by mělo probíhat s dostatečným odstupem, aby emoce ustoupili a do hry vstoupil rozum. Samotná schůzka by měla probíhat mezi čtyřmi očima. Můžete tak zachovat tvář všech zúčastněných a neovlivňovat celý kolektiv.

Konflikt je jedna z věcí, které se většina lidí snaží vyhnout. V roli vedoucího musíte naopak aktivně vystoupit a jednat. Na zúčastněné často působí poměrně silné emoce a mohou jednat spíše pod jejich vlivem než je u nich běžné. Vaší úlohou je udržet si racionální uvažování a zvládnout jednání pod tímto tlakem. A zároveň dát dotyčnému i celému týmu najevo, že toto chování není akceptovatelné.

Je důležité si udržet nadhled a nebrat danou situaci příliš osobně. Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor. Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které vás do daného bodu přivedli.

 

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520