23. 11. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Roky příprav vzaly za své; dlouho očekávaný projekt je u ledu a jen tak nebude obnoven. Co nyní dělat s lidmi? Firma čelí složité situaci a není v ni sama.

Dnešní případová studie nemá v době, kdy ji píšeme, řešení, přesto je tak aktuální, že stojí za zveřejnění. Jejím hrdinou je firma, která se koncem roku 2017 začala připravovat k realizaci náročného projektu.

Projekt byl výzva. Představoval mimořádně náročnou záležitost, v dvacetileté historii firmy zcela určitě nejnáročnější. Současně se jednalo o věc velkého ekonomického přínosu, a v neposlední řadě také velké prestiže. Jeho podstatou byla realizace zakázky pro firmu rekordní složitosti. Zakázka je určena klientovi, se kterým má firma dlouhou historii spolupráce, v případě úspěchu by se jednalo o něco, čím by se obě firmy; jak ta naše, tak zákazník, velmi chlubili, a co by případně mohlo pozměnit fungování celého oboru. Zkrátka, vysoce profilová, velmi náročná, ostře sledovaná věc.

Firma má na takovou zakázku potřebné know-how i zkušenosti, ale doposud ji nerealizovala. Samotná realizace nemůže začít z plenéru, ale vyžaduje poměrně dlouhou přípravu. Příprava krom jiného zahrnuje také získání a kvalifikaci personálu, protože firma není na realizaci něčeho tak rozsáhlého připravena po stránce lidí ani kapacit. Na počátku, tedy na konci roku 2017 se doba přípravy do stavu, než budou připraveni odhadovala na jeden a čtvrt roku.

Jak to u podobných projektů bývá, brzy se ukázalo, prvotní odhady byly podhodnocené. Na trhu práce chyběli lidé. Jejich příprava a zacvičování se ukázaly náročnějšími, než se zdálo, složité bylo také hledání nových prostor a kapacit a jejich postupné uvádění do provozu. Protože projekt se protahoval také na straně klienta, samotný fakt, že vše trvá déle úplně nevadil, podstatné bylo, že přípravy pokračují kupředu.

Nakonec trvaly přesně dva roky. Firma se za tu dobu rozrostla téměř na dvojnásobek personálu, z původně jednoho pracoviště se stala tři, do kvalifikační přípravy lidí byly proinvestovány stejné prostředky jako za posledních deset let. Na konci roku 2019 mohla firma říct, že je připravena k realizaci projektu; ta měla začít v prvním kvartále 2020.

Bohužel přišel virus. Klient, pro kterého má být projekt realizován je závislý na výkonu světové ekonomiky. Již na konci roku 2019 se mluvilo o úsporných opatřeních z důvodů očekávaného poklesu, nicméně globální šok vyvolaný virem je problém zcela jiných rozměrů. Start projektu plánovaný na březen byl proto několikrát odsunut. Původně jen na dobu, kdy, se omezí akutní protivirová opatření, postupně ale dál a dál. Koncem října bylo rozhodnuto, že v roce 2020 se z něj již nebude realizovat nic, ale že zůstává prioritou na dobu, „až to situace umožní“. Kdy přesně to bude je nejisté; existují odhady, nebo spíše dohady, ale ty jsou velmi nepřesné.

Projekt je zkrátka u ledu, a dva roky připravované kapacity jsou nevyužity. Přestože firma se snaží svým lidem zajistit práci, skutečnost, že řada z nich je úzce specializovaná, tuto snahu komplikuje. Firma měla samozřejmě připraven scénář pro případ, že projekt nakonec nevyjde, nicméně tento scénář nelze použít s ohledem na stav trhu. Prioritou je udržet kvalifikované, pracně a draze připravené zaměstnance, pokud možno do doby, než se situace normalizuje a projekt bude obnoven. To ale znamená snižovat náklady – tedy jejich platy. Kromě toho řada lidí je již nyní frustrována tím, že nemá práci, se kterou počítala a na kterou se těšila.

Firma musí šetřit, fakticky klesají mzdy, kolem nejkvalifikovanějších zaměstnanců se začínají objevovat headhunteři konkurence. V současnosti (konec listopadu 2020) je snaha stimulovat je prostřednictvím nižšího managementu a účelových interních projektů. Dále se rozjíždí inovační program vedený snahou vymyslet jednak nové produkty, jednak také nové obchodní modely. Nic z toho ale nenahrazuje projekt, na který se firma i její lidé připravovali dva předchozí roky.

Lidé jsou nervózní. Na jedné straně rozumí stavu firmy i celkové situaci, na druhé se neplní to, co jim bylo slíbeno, snižují se mzdy a situace je nejistá. Část z nich má velkou motivaci zůstat „až do konce“, ale část je frustrovaná.

Potýkáte se s podobným problémem? Rádi vám pomůžeme najít cestu, jak s ním pracovat. Rozhodně v něm nejste sami.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520