15. 2. 2016   PhDr. Vojtěch Bednář

Pracujete a složitém projektu? Nestíháte jej dotlačit do finiše? Lidé nespolupracují, jak by měli? Nefunguje komunikace? Zdá se, že váš projekt skončí katastrofou? Nezoufejte, ať už tento stav přivodilo cokoli, poradíme vám, jak z něj ven.

Krizi pracovního, anebo projektového týmu je těžké přesně definovat, ale přesná definice je vlastně jedno. Podstatné je, že se jedná o stav, kdy lidé, kteří by měli spolupracovat, nespolupracují, kdy převládá všeobecná skepse z toho, že se úkoly nepodaří dokončit, a kdy reálně hrozí, že se tak stane. Mnoho manažerů v takové situaci zpanikaří, protože i když se snaží působit na lidi pozitivně a stimulovat je k práci, lidé často neposlouchají a nejsou ochotni reagovat na pokyny. A i pokud ano, často vlažně, a nesoustředěně.

Krize týmu je velká zkouška, ale i v této zkoušce lze obstát. Prvním krokem k úspěchu je za žádných okolností nezpanikařit, a také se nesnažit krizi vyřešit „teď hned“. Pokud jste nabyli dojmu, že se váš tým do tohoto nezdravého stavu dostal, uklidněte se, a zkuste něco z následujících pěti tipů.

 

1) Vyhledejte společné pozitivní cíle

Naše krize může mít tisíc příčin, a ne vždy se nám je podaří přesně dohledat. Bez ohledu na to, co jí způsobuje je základem řešení to, že budeme mít společný cíl. Společný cíl musí být definován pozitivně, tj. čeho chceme dosáhnout a kam směřujeme, ne co je špatně a co nám nejde (a už vůbec ne proč se to všechno nakonec stejně pokazí).

 

2) Snažte se tým sjednotit

Lidé jsou různí. Mnoho pracovních problémů vzniká z toho, že máme vzájemně neslučitelná očekávání od toho druhého, a že proto s ním nedovedeme rozumně komunikovat. Úloha manažera za takových okolností spočívá v tom, aby lidi spojoval, a aby pomáhal hledat společné cesty, cíle, a východiska. I když nefunguje nic jiného, je společným prvkem právě pozitivně definovaný cíl. Pozor – nikdy pro sjednocení týmu v krizi nepoužívejte vymezení „proti nim“, konkurenci, soupeřům, okolnostem. I když byste možná dosáhli rychle viditelného výsledku, následky by byly nakonec vždy špatné

 

3) Malý krok vpřed

Mnoho manažerů se snaží krizi překlenout tím, že vytváří „tlusté čáry za minulostí“ a přesvědčuje tým, že „odteď bude všechno jinak“. Taková snaha ve skutečnosti jen málokdy přinese pozitivní výsledek, který by byl dlouhodobý. Lepší možnost je snažit se jít cestou dílčích změn, kdy na začátku je možná malý, ale viditelný posun směrem vpřed. Malý, pozitivní krok správným směrem, který všichni uvidí, a se kterým se všichni dovedou ztotožnit. Udělejte jej.

 

4) Překonání motivačního dna

Víte, kdo je ve vašem týmu neformální autoritou? Vy pravděpodobně ne (není v tom nic osobního). Pokud toho člověka identifikujete a pokud na něj dovedete zapůsobit, je to právě on, kdo vám pomůže překonat motivační dno celého týmu. Proč? Protože je pro členy více důvěryhodný než pověřený manažer. Hledejte člověka, ke kterému se ostatní obracejí o radu. Pakliže s vámi bude spolupracovat, chtějte po něm, aby ukázal, že to půjde.

 

5) Poskytnutí pozitivní zpětné vazby

Pokud se podaří udělat pozitivní krok vpřed, nebojte se to podřízeným ukázat. Základem úspěchu je, aby viděli, že i když ještě donedávna převládal pocit, jak je všechno špatně, změna je možná, a změna funguje. Lidé to ocení a změně uvěří. Pozor, někdy ve snaze stimulovat tým pozitivní zpětnou vazbou máme tendenci ukazovat jako příklady pozitivní změny i věci, které jí nejsou (Pepíček už nedostal za 5, ale 4-), taková snaha je neautentická a působí směšně.


 Jak začít s krizovým řízením? Čtěte na serveru Vlastní cesta


Přejeme vám, aby pokud váš tým zachvátila krize, jste jí zvládli a úspěšně překonali. Není to snadné, ale jde to. Řešíte-li podobný problém, rádi vám s ním pomůžeme, více informací o našich službách najdete zde.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520