13. 2. 2017   PhDr. Vojtěch Bednář

Říká se, že je máloco trvalejšího, než dočasné opatření. Co udělat s organizačním opatřením, které mělo být provizoriem a místo toho se z něj stal ustálený stav?

Vaše týmy budou spojeny jen dočasně, než najdeme stálé řešení.“ „Petr je pouze krátkodobým manažerem, do doby, než se rozhodne, kdo na tomto místě bude trvale“. „Snížení odměn je pouze na nezbytně nutnou dobu“. Připadá vám to povědomé?

Firmy jsou plné různých „dočasných“ personálních opatření, Bývají přijímána ve snaze překlenout omezenou dobu, často nepříznivých podmínek, a na jejich začátku je vždy avizováno, že budou platit pouze po omezenou dobu, než nastane jiné, předpokládaně lepší a „trvalé“ řešení.

Praxe je ta, že trvalá opatření zůstávají v platnosti měsíce, roky, někdy dokonce celá desetiletí. Přitom právě argument, že jde jen o krátkodobé řešení bývá hlavním nástrojem který má přesvědčit lidi, na než opatření dopadá o tom, že by je měli akceptovat, dokonce i když je pro ně nepříjemné, nepohodlné, v některých případech dokonce nežádoucí. „Vydržte to, je to pouze dočasné“ říká se.

Trvalé dočasné opatření je v neprospěch týmu. Snižuje jeho motivaci, snižuje důvěru zaměstnanců ve firmu a jejich loajalitu, což je právě nyní, v době, kdy lidi potřebujeme, velký problém. Pokud můžete, nedělejte trvalá dočasná opatření, a hlavně nepoužívejte „dočasné opatření“ jako argument, jak propašovat lidem něco, co by jinak nebyli schopni akceptovat. Pokud můžete, nedělejte „dočasná“ opatření tam, kde není vůle po trvalém, ale raději přiznejte dlouhodobé a nepopulární.

Samozřejmě že bez dočasných opatření není možné existovat. Někdy prostě musíme vydržet s člověkem, který nám není příjemný, protože jiný není k dispozici, musíme akceptovat stísněné pracovní podmínky, nejednoznačné nebo chaotické úkoly a nebo jiné příkoří. Pokud dočasné opatření aplikujeme, měli bychom

 

  1. dbát nato, že je opatření skutečně dočasné povahy, a takto ho komunikovat lidem, na které dopadá.
  2. stanovit jasný termín do kdy opatření zůstává v platnosti. Není-li to možné, pak alespoň konkrétní termín ke kterému bude revidováno.
  3. Lidem na něž dočasné opatření dopadne popsat alespoň v hrubých rysech co konkrétně bude následovat, tj. Jaké parametry bude přibližně mít trvalé řešení.

 

Pokud je dočasné opatření obzvláště nepopulární, měli bychom v době jeho platnosti opakovaně připomenout to, že je dočasné, a že pracujeme na trvalém. Pokud se ukáže, že dočasné opatření bude do budoucna trvalým, měli bychom s touto skutečností zaměstnance seznámit a vždy nabídnout adekvátní úlevu.

Dočasná opatření jsou součástí života. A to i když se stanou trvalými. Boeing B-52 Stratofortress, nejobávanější strategický bombardér byl původně dočasným opatřením.

Slouží již přes 60 let.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520