9. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Pan A. hrozí tím, že pokud firma zavede již přijaté personální opatření, z firmy odejde. Firma pana A. nutně potřebuje.

Vydírání klíčovým zaměstnancem.

Firma má zaměstnance, pana A. Pan A. je specialista s vysokým podílem manuální práce, pro firmu je zcela klíčový. Je jedním z jejich služebně nejstarších zaměstnanců, disponuje specifickými znalostmi. Je velmi obtížné jej nahradit, smysluplná výměna v případě nespolupráce pana A. znamená složité nalezení člověka s podobnými znalostmi i zkušenostmi, který by se musel následně nejméně několik měsíců připravovat a provoz by byl během té doby omezen, ne-li ohrožen.

Pan A. ale pracuje velice pocitvě, k jeho výkonu není žádná kritika. Tomu odpovídají odměny. Je loajální k firmě, která je pro něj rozhodně víc, než jen zaměstnavatelem.

Firma se rozhodla provést zásadní personální změnu, která se pana A. bezprostředně nedotýká, má ale vliv na jeho práci. Bylo to složité rozhodnutí, ale za daných okolností nejspíše nejlepší. Pan A. se proti této změně vzbouřil.

Nevadí mu, že s nim nebyla konzultována, protože jak sám říká "jeho se to přímo netýká", ale trvá na tom, že pokud bude změna provedena v té podobě, ve které se o ni rozhodlo "z firmy odchází" protože "za těchto okolností zde nebude".

S panem A. je možné vést racionální debatu o potřebnosti změny, důvodech, které k ni vedly, o možných řešeních i o výběru spávného, vše chápe a považuje za logické. To ale nic nemění na tom, že jakmile jsme u výsledku, "v případě, že to uděláte, už se mnou nepočítejte".

Jak byste navrhovali postupovat být na straně managementu společnosti?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520