23. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Firma A je českou pobočkou nadnárodního koncernu. V současnosti prochází pozvolnou, velmi náročnou a dlouhodobou transformací, která je vedena novou strategií vedení společnosti. Problémem je, že zaměstnanci této nové strategii nevěří.

A nejen ti „obyčejní“ zaměstnanci, také část nižšího managementu a liniového vedení. Argumentují, že strategie, se kterou byli všichni důkladně seznámeni, je nereálná, neodpovídá technologickým možnostem, ani požadavkům trhu a spotřebitelů a že ji navíc v podstatě není možné smysluplně naplnit. Krátce a jednoduše, že je navržená špatně, bez ohledu na realitu a že firmu poškozuje.

Důsledky tohoto kolektivního přesvědčení jsou jasné. Praktické kroky změny strategie jsou vykonávány velmi neochotně, často laxně nebo jen „na efekt“, její implementace se notoricky zpožďuje, v důsledku toho dochází k problémům ve výrobě, v přípravě produktů a ke ztrátám.

Ve firmě není nikdo, kdo by se proti nové strategii otevřeně postavil nebo vzbouřil, ale velmi silné sdílené přesvědčení že „ji společně nechceme“. Jednotlivá opominutí nebo nerespektování je možné postihovat jako prohřešky dílčích zaměstnanců, ale celkovou situaci taková snaha spíše zhoršuje. Vedení české pobočky je bezradné a zahraniční nadřízený management říká, že vyřešení této situace je „lokální problém“.

Co byste v podobné situaci navrhovali udělat?

Řešíte podobný problém? Ozvěte se, rádi vám pomůžeme.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520