30. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Firma narazila na limity svého růstu, ale zaměstnanci nerozumí ničemu jinému. Jak postupovat?

Firma A byla založena před dvaceti lety člověkem, který byl mimořádně schopný a úspěšný, ale v té době už byl trochu za horizontem své kariéry. Přesto se mu podařilo položit základy velkého úspěchu a bezprecedentního růstu a společnost, byť už mu nepatří, se odměňuje krom jiného tím, že stále nese jeho jméno.

V čele firmy v současné době stojí kolektivní vedení, kde jeden člověk zopdovídá za obchod, další za strategii, další dva provoz společnosti a tak dále.  Přestože je firma jedna z nejvýznamnějších na svém trhu v rámci České republiky, nebo snad právě proto, zdá se, že se potenciál jejího růstu vyčerpal. Jinými slovy, firma dělá skvělou práci, avšak přestalo se dařit ji dále zvětšovat. Problém je v tom, že celá vnitřní firemní kultura, tak jak byla nastavena před dvaceti roky a jak funguje dodnes, je na růstu a na rozvoji postavena. „Expanze“ a „nové příležitosti“ jsou synonymy práce všech zaměstnanců, snaha přeorientovat jejich pozornost jinam vede opakovaně ke ztrátě motivace a k pocitu „marnosti“.

Co byste doporučovali v této situaci udělat?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520