22. 4. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Pan A je nově jmenovaným manažerem firmy, která svým zaměstnancům mnoho let říkala něco jiného, než tvrdila navenek. Nyní nastala změna, kterou však zaměstnanci ignorují.

Firma se při své práci řídí koncepcí a vizí, která byla přijata před několika lety. Tato vize a koncepce je veřejná a je často komunikována směrem ven. Jakkoli je tato vize vzletná, ambiciózní a „moderní“, od jejího oficiálního oznámení se dělo jen velmi málo proto, aby byla uplatněna směrem dovnitř.

Mezi vedením a zaměstnanci existovala zvláštní tichá dohoda. Zaměstnanci věděli, že to, co se říká navenek neodpovídá tomu, co se ve skutečnosti děje a měli zato, že je to tak dobře, protože vize „je nesmyslná, nelogická a vznikla pod tlakem zvenčí“. Vedení sice formálně nastavilo cíle, které měly vizi naplnit a jejich splnění se týkalo většiny zaměstnanců, ale nijak netlačilo na to, aby byly doopravdy splněny a hlavně je vůbec nijak nekontrolovalo. Výsledkem byl stav, kdy se sice říkalo, že „firma má koncepci“, ale všichni věděli, že se žádná nezavádí a hlavně: vůbec nikomu to nevadilo.

Za tohoto stavu se pan A stal vysoce postaveným manažerem a jeho úkolem je uvést koncepci do života, tedy sladit to, co se děje dovnitř s tím, co je deklarováno a to, co je řečeno je neměnné.

Pan A si byl při svém jmenování všeho výše popsaného vědom a věděl, že jeho úkol nebo jednoduchý. Co však nepředvídal bylo, že nejenom zaměstnanci, ale i jejich vedoucí budou vytrvale obcházet, ignorovat a nakonec sabotovat všechny jeho pokusy o uvedení koncepce do života. Ve firmě není nikdo, kdo by s koncepcí otevřeně nesouhlasil, nebo se stavěl proti ní.  Každý pokus prosadit konkrétní změnu, úkol nebo zásah do procesu je však „vymlčen“, ignorován, nebo konfrontován s obrovským množstvím důvodů, proč to nejde a co vše je potřeba udělat ještě předtím, než zaměstnanci k jinak banální změně přistoupí.

Pan A již vyzkoušel celou řadu technik, které se používají k prosazení změny v chování zaměstnanců. Co byste mu ale doporučili vy? Máte nápad, nebo osvědčený postup? Pokud ano, prosím, napište na naše sociální sítě, do tohoto anonymního fóra, nebo na e-mail kontakt@firemni-sociolog.cz

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520