Pomáháme firmám pracovat s lidmi

Odborné poradenství pro firmy –   Zvládněte lidi ve vaší firmě

Řešíte jakoukoli situaci náročnou na lidi, například:

 • Změnu systému odměňování a motivace
 • Reorganizaci firmy, stěhování, změnu v provozu
 • Vyjednávání s odbory nebo zástupci zaměstnanců
 • Zvětšování nebo zmenšování kapacit firmy
 • Změnu majitele, systému řízení, firemní kultury
 • Zavádění nových norem a postupů
 • Nedostatečnou úroveň motivace, nedodržování předpisů, pravidel, nízký výkon
 • Nefungující interní komunikaci, neschopnost dostat požadavky managementu k zaměstnancům
 • Výměnu části nebo celého managementu, zajištění nástupnictví ve firmě
 • ...,

kterou je potřeba vysvětlit lidem a přesvědčit je, aby na ní spolupracovali?  Pomůžeme vám. Jsme odborní poradci se zkušeností jak z českých, tak v České republice působících nadnárodních společností. Víme, jak fungují malé, rodinné, střední stejně jako velké firmy a rozumíme lidem, kteří v nich pracují- od dělníků po top management. 

Nabízíme vám

 • Analýzu vaší situace s odborným poradcem
 • Nalezení nejvhodnější strategie jejího řešení a nejvhodnějších operativních kroků
 • Vypracování konkrétních plánů zvládnutí situace, nastavení pravidel, komunikace k zaměstnancům, chování managementu na všech úrovních, měření a vyhodnocení úspěšnosti změn z pohledu výkonu a provozu firmy
 • Změření nálad, postojů a atmosféry ve firmě s využitím vlastních nástrojů
 • Zapojení zaměstnanců i manažerů na všech úrovních do práce firmy a k jejímu cíli

Pracujeme s vlastním know-how a na základě zkušeností s poradenskou prací od roku 2006.

Kontaktujte nás a sjednejte si nezávaznou schůzku.  

Některé situace ve firmách jsou typické a opakují se: prohlédněte si naši nabídku Poradenských paketů.

 


    

Vzdělávání managementu – naučte manažery pracovat s lidmi

Na světě je malé procento rozených lídrů, ale vedení lidí je řemeslo a většina manažerů se je dovede naučit

Nabízíme vám interní vzdělávání vedoucích pracovníků ve vedení lidí a v práci s lidmi - leadershipu. Přehledně, srozumitelně, prakticky a s důrazem na výsledky. Naučíme vaše mistry, střední i top management pracovat s lidmi, zvládat sociální i psychologické dovednosti nutné pro jejich vedení. Naučíme vaše manažery řešit problémy a konflikty dříve, než nastanou. Nabízíme:

 • Interní vzdělávací programy pro nižší management (akademie pro mistry a vedoucí oddělení)
 • Kombinované a e-learningové programy s workshopy a podporou poradců v průběhu delšího časového období
 • Poradenské programy pro střední management formou individuálních setkání a osobního rozvoje manažerů v oblasti práce s lidmi a jejich vedení.
 • Cílené vzdělávání specialistů, odborníků a pracovníků s vysokou úrovní kvalifikace v práci s lidmi formou individuálních sezení (poradenských dnů)
 • Poradenský rozvoj top managementu formou osobních schůzek a řízené diskuse nad problémy z jejich strategické i každodenní práce
 • Cílené vzdělávání zaměstnanců firem v konkrétních dovednostech dle potřeby zadavatele

To vše přehledně, lidsky, přístupně a smysluplně. Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou schůzku či nabídku.


Zajímá vás, jak pracujeme? Přečtěte si o našich metodách. Chcete se seznámit s naší praxí?  Přečtěte si některou z našich knih. Chcete vědět více o našich poradcích? Informace najdete zde. Máte jakoukoli otázku? Zavolejte nám na 731 782 385.


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520