Problémy

Existují situace při vedení a managementu lidí, které se v různých podobách opakují, a které tudíž tvoří nejběžnější problémové okruhy řízení vztahů ve firmách. Na této stránce najdete popisy některých z těchto problémů a nástin jejich možného řešení. Všechny informace jsou poskytovány bez záruky a výlučně jako možnosti postupu pro inspiraci a pro úvahu. Problémy průběžně aktualizujeme a přidáváme další.

4 body pro lídry nejen v krizi

16. 10. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Stále více firem se nachází v situaci, kdy jejich zaměstnanci cítí nejistotu. Bude dost práce? Bude na výplaty? Budeme schopni dostát svým závazkům? To nejdůležitější, co zaměstnanci v takové situaci potřebují jsou silní lídři.

Odchod kvůli vztahům na pracovišti

11. 9. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Ze středně veliké obchodní společnosti odchází klíčový zaměstnanec kvůli špatným vztahům na pracovišti. O tom, že jsou špatné ale neměl management ani tušení.

Mezi českými zaměstnanci a zahraničním vedením

19. 6. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Management nadnárodních korporací čelí mnoha specifickým problémům. Jedním z nich je skutečnost, že často stojí mezi dvěma zcela protichůdnými zájmy. Zahraničních šéfů a tuzemských pracovníků.

Jak zvládnout nástupnictví

27. 6. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Přemýšlíte o předání firmy nebo manažerské funkce mladšímu a nevíte kde začít? Poradíme vám.

Zavádění systému a motivace personálu

18. 10. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Informační systém, databáze, logistická aplikace, CRM nebo dokonce SAP. To vše jsou složité systémy, s nimiž musí pracovat uživatelé, kteří je často nechtějí. Jak přesvědčit personál, aby se zaváděním „systému“ neměl problém?

Jak nastavit finanční ohodnocení

26. 7. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Zaměstnanci chtějí peníze. Nábor slyší na více peněz. Prostředky jsou však omezené a někdy ani více peněz neznamená více práce. Jak nastavit finanční ohodnocení, tak, aby fungovalo optimálně?

Využití stávajících zaměstnanců v náboru

28. 6. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Nemáte a hledáte zaměstnance? Jsou reklamy a inzeráty neúčinné a nedaří se ani „agenturně“? Nejlepším zdrojem nových zaměstnanců jsou ti stávající.

Potřebujeme maximální výkon a zaměstnanci mají požadavky

9. 11. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Řada firem potřebuje v poslední době od svých zaměstnanců maximální výkon, ale zaměstnanci samotní se musí starat o své děti, blízké, jejich pracovní možnosti jsou z různých příčin omezeny. Jak se zachovat v takové situaci?

Co říkat zaměstnancům, když sami nevíme, co bude dál?

15. 6. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Situace je nejistá. Nevíme, co bude dál. Nevíme, co říkat našim lidem. Jak i za těchto okolností udržet klid? Jak často, jakými způsoby a jak komunikovat se zaměstnanci?

Restrukturalizace mezd: Video Firemního sociologa

18. 5. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

V souvislosti s nepříliš pozitivními ekonomickými vyhlídkami čekají řadu firem nutné úspory v personálních nákladech. Jejich prvním krokem, ještě před snižováním mezd a propouštěním je restrukturalizace. Jak ji zvládnout?


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520