26. 11. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Pozitivní mentoring, tedy poskytování informací, zkušeností, osobní expertízy a podpory je velmi efektivní cestou rozvoje podřízených. Jeho využití ale není možné všude, a už vůbec ne vždy. Máme mentorovat?

Mentoring je metoda rozvoje a podpory zaměstnanců, která je založena na předávání pozitivních zkušeností, inspirace a na osobní spolupráci mentora a mentorovaného. Některé znalosti nelze přenášet a dovednosti rozvíjet jinak, než prostřednictvím mentoringu. Přesto má mentorování svá pravidla, a pokud se jimi neřídíme, nejen, že neplní svůj účel, ale může se otevřeně obrátit proti našim zájmům.

Máme mentorovat?

Vzhledem k přednostem, které mentorování přináší určitě ano. Musíme si ale nejprve odpovědět na řadu otázek. Hlavními jsou

  • Je tato technika vhodná k dané situaci?
  • Je akceptovatelná jak pro mentora, tak pro mentorovaného?
  • Hodí se mentor k mentorovanému a naopak?

Pokud je odpověď na kteroukoli z otázek ne, nemá v našem případě mentorování prostor a snahou o jeho použití bychom velmi pravděpodobně více ubližovali, než podporovali. Ale i když si na všechny jsme schopni odpovědět ano, nemáme vyhráno.

Jak mentorovat?

Pro úspěšný Mentoring je klíčové, aby byl mentor reálným odborníkem ve svém oboru, v oblasti, v níž má mentorovat. To ale nestačí. Mentorování jako forma rozvoje je totiž dovednost, a zdaleka ne každý, kdo je odborníkem na jakoukoli práci, je rovněž dobrým mentorem. Klíčové je, aby dovedl nejen své znalosti uplatnit, ale aby se též o ně uměl podělit. Pokud to nedovede, nemůže, nebo dokonce nechce, nemůže být dobrým mentorem a tato práce s ním by byla patrně ztrátou času a zbytečnou investicí jak pro něj, tak pro mentorovaného.

Základem mentoringu jako takového jsou dvě věci: jednak důvěra mezi oběma zúčastněnými a poměrně blízký vztah, který spolu musí umět navázat, jednak alespoň přibližná definice cílů, které má Mentoring přinést. Zatímco první z uvedených věcí představuje problém pro řadu vedoucích, ale i odborníků, kteří si mentorování představují často jen jako kritiku podřízeného s cílem jej vylepšit, s druhou z podmínek mívají naopak problém i velmi dobří profesionálové – mentoři, kteří by raději předávali „ducha“, než konkrétní poznatky. Pro úspěšný Mentoring jsou nicméně nutné obě.

Samotný Mentoring pak v podstatě není ničím jiným, než dlouhodobou, důvěrnou komunikací mezi mentorovaným a mentorem, která se sestává z předávání zkušeností, informací, ale především osobní odborné podpory mentorovaného. Pokud se nám jej podaří v těchto intencích udržet, bude nám pomáhat, a sloužit.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520