14. 10. 2013   Mgr. Petr Hlušička

V případě, že jste členy nově utvořeného týmu nebo dostanete za úkol vytvořit tým, který budete mít na starosti, tak je dobré si uvědomovat, čím vším v průběhu existence bude procházet. Přestože každý tým je naprosto odlišný, tak všechny mají společné jednotlivé fáze, kterými budou postupně procházet.

Jedná se o časové úseky, v kterých přicházejí před tým a jeho členy specifické výzvy a problémy, které mu při jejich zvládnutí zvyšují soudržnost a funkčnost. V každém případě by měl vedoucí týmu přizpůsobovat své zacházení s týmem s ohledem na fázi, ve které se tým právě nachází.

Tyto vývojové fáze vychází z modelu Dr. Tuckmana, který je popisuje následovně:

Utváření (forming) - Počáteční fáze, kdy se ze skupiny lidí začíná vytvářet tým za účelem splnění určitého cíle.

Bouření (storming) – Období, které je specifické především probíhajícími neshodami uvnitř týmu, kdy se členové blíže poznávají a může tak docházet ke vzájemným konfliktům nebo sporům ohledně poslání týmu nebo postupů.

Tip: Chcete se dozvědět více? Objednejte si některý z našich seminářů


Normování (norming) – Doba, kdy se začínají vytvářet skupinové normy a kdy nastává stabilizace. Vznikají funkční pracovní vztahy, které umožňují posun a pokrok směrem k plnění pracovních cílů.

Výkon (performing) – V této fázi utvořené pracovní vztahy a nastavené pracovní procesy úspěšně poskytují týmu schopnost dosahovat cílů a řešit problematické situace.

Ukončení (adjourning) – V okamžiku, kdy tým splnil své poslání či účel, dochází k jeho rozpuštění nebo k jeho přiřazení k novému úkolu.

Je nezbytné si uvědomit, že každá fáze je podmíněna zvládnutím té předchozí. To umožňuje úspěšný rozvoj týmu a jeho efektivní fungování.  V okamžiku, kdy do týmu přistoupí nový člen, může dojít k návratu do vývojově předcházejícího období.

Vedoucí, který si je vědom těchto fází může svému týmu pomoci při zvládání jednotlivých vývojových stádií a dříve tak dosáhnout plné výkonnosti a funkčnosti.

Tip: Dokážete si jako vedoucí -i případně jako členové týmu - uvědomit v jaké fázi se právě Váš tým nachází?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520