9. 6. 2014   PhDr. Vojtěch Bednář

Být charismatickým nadřízeným by si přál asi každý. A jsou i lidé, kteří se nebojí do svého charismatu investovat, někdy nemalé finanční částky. Vede cesta k charismatu šatníkem, nebo s využitím koučinku?

Co mám udělat, abych byl charismatický? S touto otázkou se setkáváme poměrně často. Bohužel nemá řešení, které by bylo přístupné, a už vůbec ne laciné. Ne v tom smyslu, že bychom do něj museli investovat více peněz, ale spíše v tom, že některé věci se prostě nedají koupit jako produkt, jako služba, a ani jako řešení.  Charisma je bohužel, nebo možná bohudíky jedním z nich.

Samotné slovo pochází z řečtiny, χάρισμα označuje v méně doslovném, avšak významově přiléhavějším překladu „dar od Boha“, a přesně tím osobnostní charisma je. Je to vlastnost osobnosti ovlivňovat okolní jedince tak, že tuto osobnost vnímají jako pozitivně-autoritativní. A to bez ohledu na další parametry, nebo vlastnosti a bez ohledu na konkrétní situaci.

Jinými slovy, charisma nemá nic společného s tím, jak člověk vypadá, ani jak se chová, alespoň ne na vědomé úrovni. Charismatický člověk může být malý, velký, tlustý, tenký, inteligentní, i zcela hloupý. Může být přepychově oblečen, a může být i v nuzných hadrech. Nic z toho není věcí, která by měla vliv na to, zda je, anebo není charismatický.

Z předchozího vyplývá zčásti odpověď na otázku, zda je možné charisma podporovat.  Na internetu, a nejenom tam, existují nabídky na „stimulaci charismatu“. Většinou méně, ale někdy i více seriózní firmy zabývající se osobnostním rozvojem nabízejí kurzy, tréninky a poradenství v oblasti podpory zvyšování charismatu. Pro manažery to zní lákavě. Charisma je mocná zbraň, je to nástroj, který velmi ulehčuje práci s lidmi, protože jedince jím vybaveného mají lidé tendenci spíše a více bezvýhradně poslouchat. Osobně se domnívám, že pokud tyto „produkty“ slouží k něčemu pozitivnímu, pak možná k rozvoji komunikace a dalších vlastností vedoucích, ale stoprocentně nestimulují charisma, protože své charisma nejsme schopni změnit.

Aby nedošlo k omylu, všechny ostatní vlastnosti manažera, vizáží počínaje a chováním zdaleka nekonče jsou pro jeho schopnost plnit svou práci klíčově důležité. Jak manažer mluví, jak formuluje myšlenky, jak je, anebo není ochoten naslouchat, to vše se výrazně spolupodílí na jeho autoritě, ale neurčuje jeho charisma. Charisma zde naopak působí jako faktor, který posiluje, nebo zeslabuje daný prvek autority. Charismatickému člověku lidé mnohé prominou, necharismatický se musí více snažit.

Hledáte-li cestu, jak posílit charisma, začněte u toho, co můžete ovlivnit. Nesnažte se ovlivňovat něco, co změnit nejde. Neutrácejte za „kurzy charismatu“ někdy vydávané za „školení vůdcovství“. Nefungují, nemohou fungovat, protože to, co nabízejí ve vás jednoduše je, nebo není. Zkuste se místo toho soustředit na praktičtější věci své schopnosti pracovat s lidmi.

Rádi vám s tím pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520