15. 9. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Chcete-li být dobrý manažer, musíte mít rozsáhlý soubor dovedností - od plánování, delegování, přes komunikaci a motivaci. Vzhledem k tomu, že požadavky a potřeby pro tento typ pozice jsou tak obsáhlé, tak je často lákavé rozvíjet dovednosti v oblasti řízení, kterým již vyhovujete. Ale pro váš dlouhodobý úspěch je rozumné analyzovat dovednosti ve všech oblastech řízení - a následně pracovat na rozvoji ve všech těchto oblastech.

Pro prvotní analýzu vašich dovedností můžete použít zjednodušený model, který je založen na osmi základních oblastech. Po posouzení se pak budete schopni lépe rozhodnout, kterým směrem máte zaměřit své úsilí.

Jedná se o následující oblasti:

  • Pochopení dynamiky týmu a podporování dobrých vztahů
  • Výběr a rozvoj lidí
  • Efektivní delegování
  • Motivace lidí
  • Řešení konfliktů
  • Komunikace
  • Plánování, rozhodování a řešení problémů
  • Manažerské chyby


Pochopení dynamiky týmu a podpora dobrých vztahů

Základem dobrého řízení je vědět, jak tým funguje a co se v něm odehrává. Uvědomovat si, že každý tým má svůj specifický vývoj, který má své charakteristické fáze. Je důležité povzbuzovat a podporovat své podřízené v jednotlivých fázích tohoto procesu, čímž můžete pomoci týmu stát se co nejrychleji plně funkčním.

Při vytváření týmů musíte vytvářet rovnováhu tak, abyste měli pokrytý nejenom požadovaný soubor dovedností, ale také vyhovující složení osobnostních typů. Kreativní a inovativní týmy mají často velmi různorodé složení, což jim dává více pohledů na možná řešení.

Musíte umět zvládnout jednotlivé rozdíly v rámci týmu a dokázat je využít pozitivním směrem. Základem je znát svůj tým i jeho jednotlivé členy, a umět s nimi pracovat.

Viz: http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/207-rozvoj-tymu

Výběr a rozvoj lidí

Když máte prostor a vhodné podmínky, tak si můžete sami zvolit složení svého týmu. K tomu potřebujete správně určit potřebné kompetence a kritéria výběru. Se znalostí jednotlivých členů týmu a jejich následnou podporou můžete dosáhnout synergického efektu, který může posunout výsledky celého týmu.

Viz: http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/241-vyberova-rizeni
http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/147-proc-vyuzivat-assessment-centrum

Efektivní delegování

V okamžiku, kdy máte správné lidi na správných místech, máte veškeré předpoklady k dobrým výsledkům. Na co se zapomíná je dostatečné využívání konkrétních členů týmu, jejich odbornosti a zkušeností. Mnoho vedoucích pracovníků, bez zkušeností s vedením, často vykonává většinu práce samo, snaží se tak udržet kontrolu a nedostatečně využívá podřízených.

Důležité je uvědomit si, že přiřazením práce správným lidem (ne pouze těm, kteří mají nejvíce prostoru), může tým dosáhnout mnohem lepších výsledků. V případě, že máte v týmu jedince, kteří mají odpovídající schopnosti, vzdělání a motivaci, můžete jim věřit, že svoji práci odvedou dobře.

Viz: http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/161-delegovani


V příštím díle se budeme věnovat zbývajícím oblastem.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520