11. 5. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Jako vedoucí pracovník se občas dostanete do situace, kdy je váš podřízený natolik schopný a šikovný, že se můžete cítit ohroženi. Tato situace pro vás může být naopak dobrou příležitostí a to hned z několika důvodů.

V okamžiku, kdy do týmu přijde nový člen, který má takový potenciál a schopnosti, že se vedoucí cítí ohrožený, tak často následuje obranný scénář. Ten spočívá v tendenci se buď dotyčného zbavit, nebo naopak prokázat, že je vedoucí schopnější.


Tato strategie je destruktivní v mnoha rovinách a zároveň je krátkozraká. Nabídnu vám tři důvody, proč je mnohem lepší mentorský přístup, kdy si vychováte své nástupce.

  • Kariéra

Nejlepší kariérní postup vykazují ti, kteří mají své vlastní nástupce, kteří jsou důkazem jejich schopností pracovat s týmem. Zároveň dokazují svoji připravenost pro vyšší pozice a schopnost vytvářet dlouhodobější hodnoty pro společnost. Jedinec, který hromadí své znalosti a snaží se dokazovat svoji důležitost a nepostradatelnost, může naopak vytvořit averzi vůči své osobě. Navíc právě tento přístup vede k rigiditě a stagnaci.

  • Mentor

Samotná výchova a výuka nových talentů přináší nové zkušenosti, pohledy na problematiku a celkově rozšiřuje obzory a tím i možnosti. To jakým způsobem umí vedoucí pracovník pracovat s talenty, poskytovat své zkušenosti a názory, zvyšuje jeho hodnotu a důvěryhodnost pro společnost. Zároveň tím ukazuje svoji vyzrálost a širší nadhled.

  • Sociální síť

Podpora a rozvoj talentů rozšiřuje síť kontaktů, které může vedoucí pracovník využívat po celou svoji kariéru. Usnadňuje to spolupráci jak v rámci společnosti, poskytuje tak podporu lidí, kteří dotyčného respektují a jsou mu nakloněni. Ale také z dlouhodobého hlediska, v rámci profesionálních kontaktů. A v případě že bude některý z talentů, které jste mentoroval úspěšný? Málokdo zapomíná na ty, co mu pomohli.

Jak budujete svoji profesionální síť? Máte svého nástupce?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520