7. 7. 2015   Mgr. Petr Hlušička

V různých životních fázích se můžeme dostat do situace, která se dá nazývat krizová. Ohrožuje naši integritu a stabilitu, spouští stresové reakce a může způsobovat mnohé negativní dopady. Způsob, jakým tyto situace zvládáme, nám, buď umožní je překonat, nebo nás zdolat.

Krizová či zátěžová situace může být ztráta zaměstnání, nedostatek financí, ztráta partnera nebo zásadní životní změna. Obecně se jedná o výrazný zlom v životě člověka, který náhle nastal.

Tyto situace doprovází výrazné emoční rozrušení, především pocity osamělosti, úzkosti, deprese, zlosti a zmatení. Přichází narušení celkové psychické rovnováhy, snížení schopnosti koncentrace a schopnosti racionálně se rozhodovat a jednat.

Jedná se o vážné ohrožení celkové integrity člověka, které může trvat v průběhu týdnů.  V případě nevhodného přístupu a řešení dané situace může docházet k vyhrocení a následným vážným zdravotním následkům, když nedochází k nalezení východiska či adaptaci na danou situaci.

Daná situace se dá vnímat a řešit mnoha způsoby. Jeden z přístupů nám dává na výběr dvoupólový systém zvládání náročných životních situací, který nám dává dvě možnosti (Fire vs Fuel).

První spočívá v principu (Fire), kdy se konkrétní situaci podvolíme, necháme se vyčerpávat a ve finále budeme pohlceni negativními vlivy.

Druhý (Fuel) nám dává možnost se na danou situaci dívat jako na prostor k vnitřnímu rozvoji. Krize nám přináší možnost a potenciál ke změně zavedených způsobů našeho chování a dává nám tak možnost zásadních změn v našem životě. Situace, ve které se nacházíme je sice náročná a těžko zvládnutelná, ale může být naším motorem a motivem nejenom k jejímu samotnému zvládnutí, ale i překonání.

Především, ale povede k rozvoji a evoluci sama sebe v člověka, který v náročné situaci je schopen najít sílu a energii, která ho přetvoří v odolnějšího, silnějšího a zralejšího člověka.

Najděte svoji vnitřní jiskru, která vám pomůže zažehnout tu sílu, která vás posune a pomůže zvládnout zdánlivě neřešitelné a náročné situace.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520