16. 11. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Blíží se čas nejen firemních večírků, ale i ročního hodnocení zaměstnanců. Tento prostor je vhodné využít k posunu vašich zaměstnanců směrem k žádoucím změnám, ale také k jejich pochvale a motivaci. Co byste při něm měli zohlednit a čím byste se měli řídit, aby měl vhodné dopady?

Samotný hodnotící pohovor by měl formu rozhovoru a ne monologu. Je určen k tomu, aby přinesl společné zhodnocení uplynulého období s konstruktivními návrhy na řešení a stanovil cíle na nadcházející období. Hodnocenému by mělo být již na začátku vysvětleno, že účelem vašeho setkání není trestání, ale hledání východisek a způsobů, jak zlepšit daný stav.

Účinnou formou zahájení může být vyzvání podřízeného k vlastnímu sebehodnocení a zamyšlení nad proběhlými úspěchy a neúspěchy. Je totiž vhodnější, pokud případné neúspěchy zazní ze strany samotného hodnoceného, nebude tak vnímat situaci jako útok na svoji osobu a nebude se stahovat do obranného postoje.

Zásady hodnotícího pohovoru:

  • Na pohovor si vyhraďte optimální čas i prostor, měl by probíhat v klidu a mezi čtyřma očima.
  • Zahájení hodnotícího pohovoru by mělo být pozitivní. Pochvalte pozitivní aspekty zaměstnancovi práce a přístupu.
  • Buďte věcní a konkrétní, buďte připraveni zmínit, pojmenovat a zdůvodnit situaci či neúspěch, který proběhl. Zdůvodněte a vysvětlete dopady, které daná situace má nebo měla.
  • Zpětná vazba musí být zaměřena na výkon a na práci, ne na osobu nebo vlastnosti daného zaměstnance.
  • Během setkání buďte klidní, nevstupujte do osobní roviny. Komunikujte a řešte případné body s nadhledem a konstruktivně bez emocí.
  • Je vhodné, aby samotný zaměstnanec přišel s konkrétními návrhy, jak daný stav řešit a jaký jsou možná východiska.
  • Pohovor ukončujte v pozitivním duchu, který podpoří nastavení a přístup zaměstnance k řešení.

Tip: Používejte otevřené otázky, které zaměstnance přivedou k obsáhlejším odpovědím a reakcím.

Rádi byste se dozvěděli více? Potřebujete naučit vést hodnotící pohovor? Chtěli byste si jej vyzkoušt a odhalit chyby? Rádi vás to naučíme, využijte našich služeb. 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520