30. 5. 2016   PhDr. Vojtěch Bednář

S nedostatkem personálu se nyní potýká mnoho českých firem a nábor je žhavé téma personalistů. Co ale dělat se stávajícími zaměstnanci, kteří mají z nedostatku personálu často více práce, než by měli dělat a jsou přetěžováni? Hlavně nepodcenit.

Nedostatek personálu může mít dvě podoby. V první podobě firmám chyb lidé pro rozvoj a růst, dokázali bychom expandovat, ale nemůžeme tak, jak bychom si přáli, protože vzniklé pozice nemáme kým naplnit. Ve druhé podobě ale práci, pro kterou nám chybí lidé, vykonávají stávající zaměstnanci. To velmi často znamená, že jsou zatěžování více, než by měli, a že to vědí.

Myslet si, že to, že se zaměstnanci nebouří, znamená, že nemáme problém, by bylo stejně tak naivní, jako nebezpečné. Častou chybou pak také je, že tím, že zaměstnancům jejich práci navíc kompenzujeme finančně, management považuje věc za vyřešenou, a dále s nimi nepracuje.

Naši zaměstnanci by měli vědět, že hledáme další posily, měli bychom jím to říct (zejména ti méně kvalifikovaní mají totiž tendenci si myslet, že to neděláme a tak se z nich snažíme „sedřít kůži“). Dále by měli vědět, že jsou za práci navíc hodnoceni, tj. že se projevuje v jejich výplatě.  Pokud máme nějakou možnost je zaangažovat, tj. například požádat, aby nám pomohli s hledáním posil, má to nejenom efekt v tomto směru ale také v tom, že je šance, že přestanou vnímat sebe jako součást problému, a začnou se chápat jako součást jeho řešení. A to není vše.

Zaměstnanci by neměli být přetíženi příliš dlouho, protože jinak budou náš argument že „nejsou lidi“ považovat za výmluvu. Pokud to nejde jinak, můžeme alespoň střídat jejich umístění. Pokud zaměstnancům za nepohodlí a práci navíc něco slíbíme (a jedná se o slib v budoucnosti), měli bychom zajistit, že na něj v žádném případě nezapomeneme; následky na motivaci by byly katastrofální. Současně je potřeba, aby pokud už přijdou noví lidé, ti stávající reálně pocítili úlevu – alespoň dočasně, tj. aby mezi růstem v personálu a prací viděli jasnou souvislost.

Přejeme vám hodně úspěchů.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520