22. 5. 2017   PhDr. Vojtěch Bednář

Firmy rostou, a nabírají personál. Růst znamená, že musí vznikat liniový liniový management. Vedoucí týmů, skupin, oddělení. Koho vybrat za vedoucího, abychom to nepokazili?

Zatímco výkonné pracovníky, ať už do výroby, či k práci administrativního nebo kreativního charakteru hledají firmy na trhu práce, jejich bezprostřední nadřízené se obvykle snaží vytvářet povyšováním stávajícího personálu. Má to svou logiku, vedoucí pracovník musí znát situaci, podmínky, musí se orientovat v produktu i ve firmě, v neposlední řadě potřebuje mít důvěru svého vedení. Bohužel, firmy velice často chybují v tom, koho zvolí na manažerskou pozici, a tak se liniovými vedoucími stávají lidé, kteří by jimi v žádném případě neměli být. Dopad jejich působení na podřízené je okamžitý, a firma jej pozná v tom, že ambiciozní výkonnostní plány zůstávají hrubě nenaplněny.

 

Jak vybírat vedoucí pracovníky

Pokud se už rozhodnete vytvořit skupinové vedoucí ze stávajících pracovníků, začněte s tím vždy s předstihem, nejméně tři měsíce, optimálně půl roku předtím, než potřebujete, aby se ujali práce. Ať vyberete kohokoli, dbejte na to, aby chtěl funkci vykonávat dobrovolně. Vedoucí z donucení jednoduše nefungují.

Mnoho firem vybírá vedoucí tak, že vezme ty pracovníky, kteří jsou podle stávajícího managementu nejvíce kvalitní ve výkonu práce, nejpečlivější, nejpřesnější. Může to být vodítko, ale uvědomte si, že vedoucí dělá mnohem méně samotného výkonu, a volbou nejlepšího současně přicházíte o nejlepšího – tentýž člověk pak bude nucen věnovat se práci, kterou neumí, práci s lidmi. Zvolte proto raději člověka, který nemusí být nejlepší pracovník, ale umí pracovat s ostatními, komunikuje, a hlavně a především, je zodpovědný. Pozor ale na člověka, který je komunikativní a aktivní, fakticky však na úkor práce, můžete vybrat hujera.

 

Na co dát pozor

I kdyby byl vybraný pracovník sebepříhodnější, jsou věci, které jej prostě diskvalifikují. Vedoucím by se nikdy neměl stát negativista, a pokud možno ani přehnaný detailista (člověk, který vše kontroluje a chce mít vše tzv. Pod palcem). Tito lidé se snadno oddávají mikromanagementu, a to je na škodu. Pozor na lidi, kteří si „užívají moc“ nad ostatními. Je možné se stávajících pracovníků zeptat na názor kdo by měl být vedoucím, ale pokud na něj dáme, poměrně často dostaneme člověka, který je spíše pravý opak toho, co jsme chtěli; nejméně aktivní, pro ty, co jej zvolili nejméně „škodlivý“, dobrovolník na kterého to zbylo.

 

Co dělat potom

Vybraní linioví manažeři by měli být na svou práci aktivně připravováni. Stojí to peníze a čas, ale jedná se o nutnost. Musí se naučit pracovat s lidmi, a základy vedení a to ještě předtím, než se ujmou své práce. Potřebují odbornou podporu a radu, ať už zvenčí prostřednictvím poradců (třeba Firemního sociologa) a nebo zevnitř cestou interních mentorů. Potřebují také náležité ohodnocení. Myslet si, že jakmile někoho určím manažerem, začne se tak chovat, je velice naivní.

Přejeme vám hodně úspěchů s výběrem a přípravou vedoucích pracovníků. Rádi vám s ním pomůžeme, obraťte se na nás.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520