12. 6. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Úsměv je prostředkem, který nám pomáhá ulehčovat komunikaci s ostatními a zároveň pomáhá ovlivňovat náladu ostatních. Při správném načasování může být i významným nástrojem motivace a povzbuzení ostatních.

Úsměv je součástí naší naší neverbální komunikace, která tvoří minimálně 65% lidské komunikace. Mezi nejdůležitější patří gestikulace (pohyby rukou), mimika (výraz tváře) a dále jsou významné fyzická vzdálenost osob (tzv.proximita) i jejich vzájemné postavení (proxemika).

Výraz tváře má silnou výpovědní hodnotu, protože odráží naše vnitřní stavy. Úsměv zároveň patří mezi naše nejstarší mimické výrazy. Díky 3D ultrazvukovým technologiím je prokázáno, že úsměv je jedním z nejčastějších výrazů dětí v děloze. Úsměv je tedy jedním z nejpřirozenějších projevů, který mají všichni lidi na světě společný.

Při kontaktu s ostatními lidmi dochází ke čtení jejich neverbální komunikace a nejedná se o zcela vědomý akt. Na základě mimiky obličeje vnímáme druhého jako ne-přátelského už dlouho před tím, než se dá přesně říci, které rysy tento dojem vyvolávají.

V interakci s mimikou druhého lze někdy sledovat až „fyziognomickou“ empatii. Jeden partner sleduje mimiku druhého (např. bolest) nevědomě ji napodobuje a toto napodobování vyvolává odpovídající pocity. V tomto ohledu naším vlastním nastavením a projevem ovlivňujeme náladu ostatních kolem sebe, protože napodobují náš projev. Čím je tento projev „vývojově“ starší, tak je brán jako „nakažlivější“. A úsměv je jeden z vývojově nejstarších.

Úsměv je nejen jeden z nejnakažlivějších, ale i nejčetnějších. Podle výzkumů se více než třicet procent lidí usmívá více než dvacetkrát denně. Čtrnáct procent z nás se usmívá méně než pětkrát denně. A nejčastěji se usmívají děti a to více než čtyřistakrát denně. A právě díky jeho nakažlivosti se v jejich přítomnosti tak často smějeme.

A na závěr jedno z důležitých zjištění, které se povedlo výzkumnému týmu Dr. Lewise. Úsměv stimuluje mechanismus našeho mozku takovým způsobem, se kterým se ani čokoláda, která je považována za nabuzovač radosti, nemůže měřit. Jeden úsměv má stejný vliv na stimulaci našeho mozku jako 2000 tabulek čokolád. Takže nejen zdravější, ale i levnější.

Teď můžete udělat něco sami pro sebe a lidi kolem sebe. Usmát se.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520