26. 6. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Výběr vhodného vedoucího pro tým je zásadní. A nejedná se pouze o jeho odborné zkušenosti, ale i jeho osobností kvality. Význam osobnosti vedoucího pracovníka je pro úspěch organizace zásadní.

Osobnost vedoucího pracovníka je jedním z nejdůležitějších činitelů, určujících efektivitu dané skupiny či organizace. Pracovní skupina lidí s expertními znalostmi, ale bez efektivního vedoucího, zpravidla nemůže obstát v konkurenčním boji se společností s o něco méně kvalitní základnou lidských i materiálně technických zdrojů, avšak s úspěšným vedoucím.

Vedoucím by měla být osoba s určitým souborem vlastností, které jsou významné pro vedení lidí, i když samy o sobě úspěch ještě zaručovat nemusí.

Dominance

Úspěšné vůdcovství předpokládá určitou míru dominance, i když nemusí být na prvý pohled výrazná. Stane-li se řídícím pracovníkem submisivní jedinec ( například díky své absolutní poslušnosti a přizpůsobivosti směrem vzhůru), je to pro pracovní skupinu stejně katastrofální jako vláda dominantního, avšak neschopného šéfa.

Emocionální stabilita

Každá vedoucí pozice přináší jistou dávku stresu – přemíra úkolů, manipulace s vysokými finančními obnosy, ohrožení konkurencí, jednání s nepříjemnými lidmi, každodenní boj o svou pozici – a předpokládá silnou míru rezistence vůči ohrožujícím vlivům a vyčerpání. Předpokládá se jistá úroveň osobní vyzrálosti.

Vůle

Překonávání překážek, vytrvalost, houževnatost v dosahování stanovených cílů ( opakem jsou vyježděné koleje, cesty nejmenšího odporu, snaha nenarazit ) mají velký význam pro úspěšnost ve většině profesí. Mnozí manažeři je považují za vůbec nejdůležitější rys pro výběr svých spolupracovníků.

V souvislosti s vůdcovstvím bývá uváděno tzv. „ charisma.“ Rozumí se jím zvláštní schopnost působit na druhé, získávat je pro své myšlenky, strhnout je, být výraznou autoritou. Manažerské charisma je možno i systematicky utvářet a pěstovat. Má těsnou vazbu na osobní image.

Existuje celá řada dalších vlastností a předpokladů, které by měli vedoucí pracovníci splňovat i s ohledem ke konkrétnímu týmu a organizaci. A při rozhodování samozřejmě nemůžeme opomíjet ani odborné kvality.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520