14. 1. 2018   PhDr. Vojtěch Bednář

Každý vedoucí pracovník, pokud není nadaný charismatem, musí pracovat na posilování své autoritu. Rány pěstí do stolu, vyhrožování tresty a silácká gesta ale nefungují. Jak posílit autoritu klidně a přitom spolehlivě?

 

Jak už to při práci s lidmi bývá, univerzální návod neexistuje. Přesto existuje chování, které pokud provozujeme, pak ostatní mají tendenci nás vnímat spíše jako ty, kteří nesou autoritu než ty, kteří ji podléhají. Nejde přitom o nic komplikovaného, jen o pár jednoduchých zásad. Některé z nich jsme vám již přinesli:

nyní se podívejme na to, jak reagovat na požadavky a zpětnou vazbu našich podřízených tak, aby to naší autoritě u nich co nejvíce prospělo. Ve třech snadných tipech.

 

1.Určujte čas a tempo

Pokud za námi přichází podřízený s požadavkem a nebo prosbou, bez ohledu na to, zda vyhovíme jsme to my, kdo má určovat čas a tempo práce i komunikace. Musíme ho přizpůsobit možnostem i okolnostem, ale v zásadě jde o to, aby se podřízený přizpůsobil nám. Pokud stojíme v roli toho, kdo „má hodiny“, jsme ostatními vnímáni jako lidé s autoritou. Pokud zbytečně podléháme, pak jsme to my, kdo je ovlivňován a ovládán ostatními. Každé rozhodnutí vyžaduje rozvahu a znalost všech relevantních informací, a někteří lidé se snaží manipulovat svými šéfy tím, že je tlačí do kouta. Pokud skutečně nehoří, měli bychom v případě že se setkáme s uchvátaným požadavkem vždy v prvé řadě zpomalit.

 

2. Ukazujte vůli rozhodnout

Jeden z největších problémů manažerů původem z akademie a (nejen) akademiků vůbec je snaha důsledně a důkladně posuzovat všechny možnosti, což navenek snadno působí jako neochota zaujmout stanovisko. Stejným osudem trpí tzv. analytický typ. „Je to trochu tak, a trochu takhle“ nebo „na jednu stranu… na druhou stranu...“ ve výsledku znamená „neumím rozhodnout“. I když samozřejmě musíme posoudit všechny informace, měli bychom po každém požadavku podřízeného dát vhodným způsobem najevo, že dovedeme, umíme a hlavně že chceme rozhodnout. Ukažte také, že rozhodnutí vyžaduje informace a posouzení, a že samozřejmě počítáme i s jejich názorem, nicméně ukažte, že máte vůli.

 

3. Vždy jdeme požadavkům naproti

Vedoucí který se schovává za dveřmi své kanceláře a každého příchozího častuje pohledem „proboha co zase chce“ je vedoucí, který rychle přichází o autoritu. Pokud není možné, abychom měli dveře otevřené doslova, mějme je alespoň obrazně, vyplatí se to. Lidé, kteří za námi přichází by měli vidět, že jím jdeme naproti, slovem, gesty i doopravdy. Čím více vyhrocenější nebo problémovější situaci očekáváme, tím méně máme dát najevo, že se ji bojíme, nebo že před ni utíkáme. Toto chování lidé velice ocení.

Samozřejmě existuje mnoho dalších tipů pro podporu autority, naše zkušenost však říká, že je dobře, když se současně soustředíme na několik málo a výsledky se dostaví. Chcete-li udělat více pro vaši autoritu a pro vás styl vedení, rádi vám pomůžeme.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520