9. 4. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Každý z nás se někdy během porad nebo práce setkal s člověkem, jehož chování narušovalo nebo zdržovalo výkon a práci skupiny. Jedním takovým případem může být negativně nastavený kolega.

Negativisté jsou často velmi schopní lidé. Nicméně v okamžiku, kdy nemají kontrolu, tak očekávají automaticky neúspěch. Pravděpodobně může často slyšet výroky typu: "Snažili jsme se, že o to předtím a nefungovalo to. Tak proč by to mělo fungovat teď?" Negativisté mají schopnost tlumit postoj a nadšení ostatních.

Věčný stěžovatel najde chybu na všem, netrvá mu dlouho, než nakazí negativní náladou své kolegy nebo odradí ty optimistické od spolupráce. Jejich okolí obvykle zaujímá obranný postoj. Zásadně není se stavem věcí spokojen a dává to při různých příležitostech najevo. Zaměřuje se na to, co se nedaří nebo je obtížné a patřičně to komentuje. Vzdává se tak zodpovědnosti za dění okolo sebe a svoji vlastní osobu staví do světla dokonalosti. Nezajímá ho možnost sám se angažovat a hledat řešení, jak věci napravit. Sami sebe vidí jako bezmocné, předpisující, dokonalé; nechtějí nést odpovědnost

Při zvládání negativisty se je nesnažte přesvědčit a argumentovat, aby nebyli pesimističtí. Naopak místo toho poukažte na společné úspěchy při řešení podobných situací v minulosti. V případě prezentace nového nápadu či projektu, sami upozorněte na možná negativa a shrňte je, vezmete mu tak vítr z plachet.

V rámci porad a schůzek berte na vědomí vliv negativisty na ostatní, neposkytuje mu otevřený prostor, maximálně mu dejte slovo k vyjádření možných řešení. Dotazy na negativa či slabé stránky směřujte na objektivní a realistické členy týmu. A pokud se přeci jen dostane do negativního záběru, tak danou situaci moderujte a obraťte ji s tím, ať poskytne návrhy, jak ji naopak řešit.

Jeden úspěšný způsob, jak takový typ člověk zvládnout je pomoci jim, aby se zaměřili na perspektivu řešení problémů místo navrhování stížnosti. Prvním krokem je naslouchat jejich stížnostem a poté navrhnout, když se v tom tak orientují, aby nalezli alternativu, jak by bylo možné danou situaci řešit. Taková spoluúčast na dění by mohla pomoci převzít aspoň částečnou zodpovědnost a utišit kritika v sobě.

Důležité je pozorně je vyslechnout, parafrázovat jejich výroky, ale nehodnotit je, nedebatovat o tom, co je pravda a co ne. Doveďte je k tomu, aby se vyjádřili, jak by se měly věci podle nich odehrávat. Prospěšné je pak slovně ocenit každou jejich angažovanost a motivovat je tak k zapojení do činností.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520