8. 10. 2018   Mgr. Petr Hlušička

V okamžiku, když sestavujete nový tým, tak je dobré si uvědomovat co se mezi jeho členy odehrává. To, jak se tým na začátku rozběhne, můžete ovlivnit hned v počátku a výrazně tak zkrátit jeho rozjezd.

V okamžiku, kdy dostanete nový tým, tak se musíte vypořádat s celým množstvím vlivů a interakcí, které se v jeho rámci odehrávají. Noví členové mají očekávání, navzájem se poznávají, snaží se vypořádat se svými obavami. Čím rychleji tým tuto fázi zvládne, tím rychleji se může soustředit na své úkoly a další cíle, které má před sebou.

Co Vám tuto fázi pomůže zvládnout s minimem komplikací a nastartovat nový tým?

Pravidelné porady

Pokud hned od začátku nastavíte pravidelné schůzky, tak povedete své členy ke spolupráci a komunikaci. Budou mít větší povědomí co se v týmu odehrává, jaké máme úkoly a zadání a zároveň otevřenou výměnu informací. Měli by mít zároveň volný prostor k dotazům a otevření témat, která je zajímají.

Jasná očekávání

Hned v počátku je důležité nejen osobní setkání s jednotlivými členy, ale také s týmem jako celkem, kdy je zásadní vyspecifikovat jaké jsou očekávání a důvody vzniku našeho týmu. Co se od nás jako jednotlivců i týmu očekává a kam směřujeme.

Pravidelná zpětná vazba

Hned v počátku nastavte členy svého týmu na pravidelná setkávání mezi čtyřma očima, která mohou být zpočátku četnější, v rámci kterých obdrží zpětnou vazbu a zároveň můžete probrat současný vývoj.

Více informací na toto téma si můžete přečíst zde.

Poskytněte výzvu

Nejen v rámci dlouhodobého plánu, ale i v rámci dílčích kroků, stanovujte týmu určité milníky, které pro tým mohou znamenat výzvy. Při jejich zvládnutí mohou zaznamenat, jak tým spolu začíná spolupracovat a jaké to nese výhody. Zvyšuje to vazbu mezi jejími členy.

První úspěch

Dobrý krokem může být hned v počátku zadat týmu úkol, který jsou schopni v krátké době zvládnout. Není nic lepšího než společný úspěch, který nám dá pozitivní náboj do další spolupráce. Tento úkol musí být adekvátní schopnostem a do určité míry i výzvou.

Zastaňte se svého týmu

Tím, že se svého týmu dokážete zastat, ukážete i to, že mu důvěřujete a věříte.  V počátcích to může být impuls, který podpoří sebedůvěru jeho členů, ale i oddanost svému šéfovi.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520