22. 10. 2018   Mgr. Petr Hlušička

V rámci běžné praxe se vedoucí pracovníci ve firmě při řešení problematických situací nejčastěji obrací na svého nadřízeného, popřípadě mentora či kolegu, s kterým jsou v úzké spolupráci. Vhodnou variantou jsou pracovní skupiny vedoucích, v rámci kterých se mohou setkávat a společně řešit různé situace.  

Většinu běžných situací jsou vedoucí schopni naprosto s přehledem řešit anebo nalézat adekvátní řešení z dostupných zdrojů. Pokud se ale jedná o situaci, která přesahuje standardní rozměr, tak to vyžaduje konzultaci či zapojení více angažovaných osob. Způsob, který může předcházet zaangažování nadřízených, může být právě zmíněná pracovní skupina vedoucích pracovníků.

Tyto workshopy vedoucích pracovníků mohou mít pravidelnou formu, kdy se mohou setkávat a otevírat témata, kterou jsou pro ně aktuální. Mimo samotného nalezení řešení, při nich často dochází k několika pozitivním aspektům.

Prevence a výměna zkušeností

Výměna zkušeností mezi vedoucími může mít také preventivní důsledky. A to nejen v rámci konkrétní situace, kdy se sníží pravděpodobnost, že se daná situace zopakuje v jiném týmu. Ale také v oblasti metodiky hledání řešení i uvědomění si jiných úhlů pohledu na danou problematiku. Každý vedoucí má odlišnou pracovní historii a často i odlišné uvažování.

Zlepšování vazeb a komunikace mezi vedoucími

Poměrně často dochází k tomu, že ani vedoucí pracovníci nemají prostor nejen spolu komunikovat, ale ani přijít do kontaktu. Přitom právě jejich pravidelná komunikace může být cestou, která jim usnadní řešení některých situací. V okamžiku potřeby je pro ně výrazně snazší obrátit se na konkrétní osobu, která mu může s danou věcí pomoci.

Lepší vazba k firmě a podpora kooperace

Tímto způsobem mohou být zároveň dobrým vzorem pro své podřízené v tom, jak spolupracovat a komunikovat s ostatními odděleními. Uvědomění si, že nejsme pouze naše oddělení uprostřed firmy (My vs Oni), ale že se jedná o živý organismus, který musí umět komunikovat a podávat si pomocnou ruku.  Být v tomto podřízeným vzorem a dát jim pozitivní zkušenost, je nejlepší cestou k tomu, aby se cítili být součástí celku.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520