4. 3. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Jeden ze základních principů, které je zcela zásadní dodržovat v pozici vedoucího vůči podřízeným, je spravedlnost. V okamžiku, kdy lidé získají pocit, že se vůči nim vedoucí dopouští nespravedlnosti, tak se postupně vytrácí důvěra i motivace.

Již jako malé děti máme schopnost vnímat spravedlnost a křivdu. Pro naši socializaci je to zásadní. Přejímáme náš smysl pro spravedlnost od našich rodičů a vytváříme si tak základní koncept pro důvěru ve vztazích a společnosti.

Jako vedoucí může být přísní až pedantičtí, ale pokud k lidem přistupujeme spravedlivě, tak máme jejich respekt a důvěru. Ale i benevolentní vedoucí, který ve svém přístupu začne postrádat spravedlnost, tak rázem ztrácí nejen respekt a důvěru, ale i ochotu a zájem lidí pod ním pracovat.

O vnímání spravedlnosti v pracovním prostředí se nebavíme pouze v oblasti odměňování. Lidé mohou být citliví na nespravedlnosti ve všech možných oblastech, např. přidělování práce, kontroly nebo i velikosti či umístění kanceláře.

V pracovním prostředí bohužel nemůžeme vždy zajistit, že se nespravedlnosti nedopustíme. Naším cílem by samozřejmě mělo být tyto situace eliminovat.  Někdy k nim dochází, protože nemáme nedostatek informací nebo se musíme rozhodovat v časovém tlaku.

V okamžiku, kdy si uvědomujeme, že jsme se nespravedlnosti mohli dopustit nebo že k ní mohlo dojít, tak je zcela zásadní, umět tuto situaci odkomunikovat.

Musíte svým lidem vysvětlit, že si tuto situaci uvědomujete, a že za to přebíráte plnou zodpovědnost. Zároveň, že vaší tendencí je být maximálně spravedliví, a to vnímáte jako velmi důležité a zásadní.

Spravedlnost a její význam pro vaši práci je ale také vhodné komunikovat i při běžných příležitostech. Vhodné může být zmínit a vysvětlit její zapojení například i při rozdělování pracovních úkolů. Tím podpoříte a posílíte důvěru ve vaši osobu.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520