15. 4. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Většinová komunikace směrem k podřízeným se týká jejich konkrétní práce z pohledu, jaké je zadání, jak ji lépe dělat nebo jak se to podařilo. Velmi často, ale chybí prvek, který sám o sobě může být velmi silným motivátorem a impulsem pro to, abychom se o svoji práci zajímali a snažili se dosáhnout dobrého výsledku. Jedná se o smysl a důvod, proč konkrétně tuhle práci máme dělat a jaké bude mít dopady.

V běžném životě velmi často nacházíme konkrétní důvody, proč se našim jednotlivým aktivitám věnujeme. Ať se jedná o koníčky, aktivity s přáteli či rodinou nebo i domácí práce. V pracovním prostředí bývá našim primárním důvodem samozřejmě pokrytí našich vlastních potřeb, především finančních. V okamžiku, kdy máme pokryté své potřeby, tak se přirozeně začínáme zabývat otázkou, zda nás tato práce baví a jaký je její smysl.

Komunikace vedoucích často sklouzává spíše k tomu, jak lidé mají pracovat a jak se jim to daří, ale už méně k tomu, jaký smysl a dopad má jejich vlastní práce. Jak pozitivně svojí prací ovlivňují své okolí. To má přímý dopad na to, jakou pozornost a zájem budou své práci věnovat.

Zásadní tedy je, nevysvětlovat pouze jakým způsobem mají pracovat, co mohou zlepšit či jaké se očekávají výsledky, ale především si uvědomit, že lidé potřebují slyšet a vědět proč. Proč svoji práci dělají, jaký je důvod tohoto konkrétního úkolu a samozřejmě jaké dopady to bude mít na jejich okolí. Na firmu, na splnění důležité zakázky, na spokojenost klienta. Každý z nás potřebuje cítit, že naše práce je součástí nějakého celku, a to co dělám má konkrétní význam.

Dát lidem zpětnou vazbu je důležité i v okamžiku dokončení určitého milníku, ať se jedná o projekt či dílčí úkol. Vysvětlete při zpětné vazbě lidem, jakým způsobem pozitivně či negativně ovlivnili své okolí, je jedno zda kolegy, oddělení či celou firmu.

Jeden z nejhorších okamžiků, kteří zaměstnanci mohou zažít, je že se výsledkům jejich práce nikdo nevěnoval nebo se o ně dokonce nezajímal. Pokud dokážete předat svým lidem informaci, že je jejich práce důležitá a pozitivně s ní ovlivňují své okolí, tak dáváte tu nejsilnější motivaci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520