29. 4. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Při poradách či workshopech může docházet k situaci, kdy probíráme nové téma či úkol, s kterým potřebujeme seznámit celý tým a zároveň zjistit jejich nastavení vůči němu. Pokud nemá vedoucí dostatek zkušeností, tak může diskusi dát volný průběh nebo ji bude pouze minimálně moderovat. V tomto okamžiku bude další vývoj či přístup kolektivu výrazně ovlivněn typy lidí, kteří se diskuse účastní.

V okamžiku, kdy v týmu otevíráme nové téma či úkol a potřebujeme k němu zpětnou vazbu, tak musí mít porada určitou strukturu a rámec. Je vhodné dodržovat několik zásad:

  • Jasně stanovený cíl

Při zahájení seznamte účastníky, o čem daná porada (workshop) bude a co bude jejím výstupem.

  • Časový harmonogram

Účastníci by měli přesně vědět, jakou časovou dotaci k danému tématu máte a kolik máte společného prostoru, abyste dosáhli cíle.

  • Struktura

Snažte se držet pevné mantinely porady. Od zahájení, v rámci kterého vysvětlíte cíle i organizaci dané porady (workshopu), moderování jednotlivých fází, až po shrnutí jednotlivých výstupů v závěru.

  • Vedení debaty a typy lidí

V některých případech se může diskuse zvrhnout do debaty či přestřelky několika výraznějších typů, kteří jsou buď přímo dotčení daným tématem nebo jsou jen extrovertními typy s vyšší potřebou se zapojit. Vaším cílem je v tomto případě uřídit danou diskusi a adekvátně vyhradit čas všem účastníkům. Těm aktivnějším ohraničit jejich vstup, těm introvertnějším ho naopak poskytnout a podpořit je ve sdělení jejich pohledu na věc.

Pokud u témat, které mohou vzbudit emoce, neudržíte jasnou strukturu a nebudete držet diskusi v jasných mantinelech, tak se může rozběhnout nekonečná diskuse, kde budou mít největší vliv nejhlasitější jedinci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520