10. 6. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Význam porady u nově vytvořených týmů je zásadní a má vliv v několika rovinách. Přestože mohou být někdy odmítány, tak jejich pozitivní dopady při jejich správné realizaci jsou nezpochybnitelné. Jaké zásady bychom měli dodržovat a jakým způsobem ovlivňují náš tým a jeho členy?

Při vzniku nového týmu je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou má vedoucí na starosti, je dostatečně srozumitelně předat všem zúčastněným zásady, normy a priority, podle kterým budeme pracovat. A to ať z důvodu, že je na své pozici poprvé nebo že se může jednat o tým, který byl zvyklý na jiného manažera a má odlišné návyky.

Prvním krokem při vytvoření nového týmu je samozřejmě setkání se s jednotlivými členy mezi čtyřma očima, kde je prostor na seznámení jak na lidské bázi, tak v rozsahu vzájemných očekávání a potřeb. Dále už ale musíme pracovat s celým týmem.

Zásadní informace, v kterých by se měli orientovat:

Cíle – Jaké jsou naše cíle. Podle čeho bychom měli určovat priority při našich aktivitách. V jakém kontextu máme nad naší prací přemýšlet a co zohledňovat. A to tak, aby tyto cíle byly jasně pojmenovány a stanoveny tak, aby byli jasně měřitelné.

Zákazník – komu mají naše aktivity přinášet pozitivní výsledky. „Pro koho tu práci děláme.“ A to ať se jedná o interní nebo externí klienty. Pochopení, kvůli komu vlastně existujeme, dává lidem jasnější signál a informaci o smyslu naší práce, který může zásadně ovlivňovat i jejich motivaci.

Přínosy porad pro nový tým:

Priority – Při pravidelném vedení porad a reportingu jednotlivých členů týmu můžete dávat zpětnou vazbu a upravovat priority dílčích kroků. Dáváte tak prostor k převzetí a uvědomování si stanovování priorit, které jsou pro Vás zásadní.

Hledání řešení a zodpovědnost za úkol – V okamžiku, kdy nedojde k naplnění cílů či zadání, které účastníci měli, tak vyžadujte opatření nebo řešení, které přijali nebo které navrhují. Při pravidelném vyžadování, můžete své podřízené naučit, že daná práce nekončí splněním či nesplněním úkolů. Ale naopak je povedete k samostatnosti a uvažováním nad jejich prací.

Stmelení týmu – V okamžiku, kdy si jednotliví členové týmu uvědomují, co dělají ostatní, jak jejich samotná práce může ovlivňovat jejich výsledek, tak přirozeně dochází ke stmelení týmu. Nehledě na možnost přínosu jiného pohledu při hledání možného řešení.

V rámci porady je nutné dodržovat několik obecných pravidel:

Začínejte včas – dáváte tím jasný signál ohledně přístupu a toho co vyžadujete u svých lidí

Věcná linka – snažte se maximálně efektivně držet a moderovat témata i jednotlivé účastníky, ať nedochází ke ztrátám času ani motivace k účasti

Prostor pro každého – pohlídejte, aby měl každý zúčastněný prostor se vyjádřit nebo dát zpětnou vazbu

Jasně stanovená témata, kterým se budete v průběhu porady budete věnovat a na která se mají účastníci připravit

Jasně stanovené výstupy, včetně úkolů, které z nich pro jednotlivé zúčastněné vyvstávají. A to na jasné bázi (kdo, co, do kdy – tak aby bylo jasně měřitelné, zda došlo k naplnění cílů)

Potřebujete se naučit správně vést poradu? Efektivně ji připravit? Zvládat nežádoucí situace? Pomůžeme vám s tím a naučíme vás to. Kontaktujte nás.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520