14. 4. 2020   Mgr. Petr Hlušička

V aktuální situaci některé provozy jedou na půl plynu a některé po pauze opětovně spouští výrobu či provoz. Co všechno, mimo standardních operací, musíme brát v potaz? A to především s ohledem na snížení rizik, ochraně našich pracovníků, ale i jejich uklidnění. Psychická zátěž spojená s množstvím informací a obav o sebe a své blízké je pochopitelná, ale může způsobovat až nepřiměřené reakce.

Pravidla – opatření

V návaznosti na doporučení odborníků stanovení vhodných opatření, které mají snížit množství rizik, ale zároveň umožnit fungování a chod firmy. Tato opatření by měla být systematická a efektivní. Měla by lidem ukazovat, že je vašim cílem dělat maximum proto, abyste měli situaci pod kontrolu. Např.:

 • Ve vnitřních i vnějších prostorách – roušky a udržování fyzického odstupu (v rámci možností)
 • Minimalizace vzájemného fyzického kontaktu a skupinových setkání
 • Pravidelné mytí rukou a používání dezinfekčních prostředků
 • Dezinfekce povrchů (mezi směnami) a pravidelný úklid vlastního pracoviště
 • Hygienického prostředky a vybavení při vstupu do firmy
 • Měření teploty při vstupu do firmy
 • Upravená směnovovost a střídání menších oddělených týmů

Fakta – informace

Stejně jako jsou zásadní veškerá opatření, která pro své zaměstnance realizujeme, tak stejně tak, ne-li více, je zásadní jejich správná komunikace. Musíme vysvětlit, proč jednotlivé kroky realizujeme, proč je důležité je dodržovat. Že není nutné panikařit, že postupujeme dle vhodných odborných doporučení. Musíme naše zaměstnance primárně uklidnit a poskytovat v této situaci validní a spolehlivé informace a nevyvolávat zbytečné obavy. Např.:

 • Každá krize někdy skončí a současná situace není žádnou výjimkou. Koronavirus neznamená přímé ohrožení života pro většinu populace.
 • Dodržování současných opatření je klíčovým aktem ohleduplnosti k těm, jejichž životy nákaza ohrozit může.
 • Všichni potřebujeme udržet fungování ekonomiky za maximálního udržení bezpečnosti pro nás a lidi kolem nás.
 • Nejste v tom sami, všichni společně to můžeme zvládnout a normálně fungovat ve zdraví.

Podpora a snížení napětí

Aktuální situace je v mnoha ohledech mimořádná a je zcela přirozené, že se v ní my i lidé kolem nás mohou cítit ve stresu a pod tlakem. Zásadním krokem je poskytovat lidem jistoty, i v tom, že pokud společně dokážeme i v těchto náročných podmínkách bezpečně rozběhnout výrobu, tak tuto situaci zvládneme.

Poskytněte svým lidem prostor, kdy se na Vás mohou s případnými komplikacemi obrátit, a snažte se jim v rámci možností vyjít vstříc. Samo o sobě ale ve většině případů postačí i to, že své podřízené vyslechnete. Dáváte tak najevo svůj zájem a zároveň si i v tomto ohledu uvědomí, že na to nejsou sami. To přirozeně snižuje napětí, které tyto zátěžové situaci vyvolávají, a mohou stmelovat i celý kolektiv.

Případně můžete svým zaměstnancům zajistit dodatečné informace o podpůrných aktivitách, např. telefonní linka psychologické pomoci či jiný typ krizové linky.

Shrnutí

Přestože je tato situace mimořádná a v mnohém náročná, tak stejně jako jiné situace nám může přinést i určitá pozitiva. Samozřejmě pouze pokud s nimi budeme umět pracovat a dokážeme v tomto směru podpořit naše zaměstnance. Např.:

 • Správné návyky – úklid pracoviště a větší systematičnost pracovníků
 • Semknutí se kolektivu a celkové zlepšení vzájemných vztahů – táhnutí za jeden provaz
 • Podpora autority – pokud zvládneme aktuální situace a dokážeme podpořit naše lidi, být pro ně podporou a určitou jistotou

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520