11. 5. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Motivace a vedení lidí v zátěžové situaci se odlišuje od práce s lidmi ve stabilním či progresivním období. Základní pilíře a přístup by měl zůstat obdobný, musíme ale dávat větší důraz na komunikaci a uvědomovat si zásadní body, které naše zaměstnance ovlivňují.

V aktuální situaci a obdobných zátěžových momentech se upravují priority a vnímání lidí, které zákonitě mají dopady na jejich chování a přístup k situacím kolem nich.  Přirozeně vzrůstá zátěž a s ní spojené obavy a pochybnosti nejen v oblasti soukromého života, ale také toho pracovního. Na tuto změnu postupně přivykáme, jsme ji schopni lépe zvládat a adaptujeme se.

Následně přichází momenty, kdy si začneme uvědomovat dlouhodobější horizont a začneme pracovat s obavami a jistotami do budoucnosti. V tomto ohledu nás v současnosti ovlivňuje i další aspekt, určité sociální izolace a zároveň menšího množství aktivit, které nám běžně umožňují „odpustit páru.“

Do toho vstupuje i menší interakce a komunikace v pracovním prostředí nebo dokonce výrazné omezení v případě částečného uzavření provozu.

Toto jsou základní proměnné, které mají oproti běžnému fungování zásadní dopad na naše vnímání, prožívání a následně chování. Tyto faktory si musíme uvědomovat a aktivně s nimi pracovat. Můžeme tak výrazně snížit rizika, která jsou s nimi spojená, a to nejen u zaměstnanců, ale také pro samotnou firmu.

  • Jistota

Výrazně větší důraz musíme našim lidem poskytnout právě v oblasti dostatečné komunikace jistot a bezpečí. Tím samozřejmě není myšleno slibovat něco, co firma nebo vedoucí nemůže ovlivnit nebo zaručit. Především se jedná o neustálou komunikaci a předávání relevantních informací, které se týkají aktuální situace a toho, jaká opatření v rámci dané situace realizujeme a co proto od nich potřebujeme.

Dále také v oblasti plánu a cílů, které je potřeba dosáhnout, abychom to společně zvládli. Množství informací by mělo být ovšem adekvátní dané úrovni a pozici, řadový pracovník nemusí být zatěžován celkovou rozvahou firmy, pouze např. konkrétními výhledy a plány.

  • Smysl

Jedním z důležitých faktorů by mělo být vysvětlení toho, jak aktuální situace vypadá, ale také toho, co pro to můžeme společně udělat. Nejen v oblasti dodržování určitých nově nastavených pravidel a snahou eliminovat možná rizika. Nýbrž také snahou a ochotou pomoci samotné firmě, protože my všichni jsme její součástí. A pouze a jenom tehdy, když se dokážeme přizpůsobit a vzájemně si vycházet vstříc, tak můžeme tuto situaci zvládnout a ustát. Už jenom uvědomění si tohoto faktu nás může posílit.

Teď je zároveň ideální doba, kdy můžete zaměstnance vtáhnout a motivovat nejen k hledání úsporných variant, ale také k různých optimalizací a často i nových obchodních příležitostí.

  • Vztahy

Daný stav na jednu stranu snižuje množství interakcí, na druhou stranu dává výrazný prostor k narovnání mnoha nefunkčních vztahů nebo navázání vzájemných hlubších vazeb tam, kde byste to ani nečekali. Tohoto aspektu můžete jako vedoucí využít a podpořit, aby lidé mezi sebou (i třeba na dálku) začali spolupracovat. Uvědomění si toho, že jsme na jedné lodi, často vytváří ty nejsilnější týmy.

Navíc pokud budete dostatečně komunikovat a poskytovat svým lidem oporu v takto náročných chvílích, tak jste schopni získat takové množství důvěry a respektu, které se Vám nemusí dostat za dlouhé roky v poklidných časech.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520