14. 12. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Konec roku je často spojován s uvolněnější atmosférou, sháněním dárků a dotahováním pracovních úkolů. Z pohledu vedoucího pracovníka je to naopak ideální období pro zhodnocení uběhlého období, poskytováním zpětné vazby, stmelení týmu a podpory motivace svých podřízených.

Přestože závěr roku může být standardně zajímavá kombinace hektického dotahování pracovních úkolů společně se sháněním posledních dárků a přípravou na vánoční radovánky, tak se toto období vyloženě hodí nejen pro retrospektivu v rámci pracovního týmu, ale i pro podporu a motivaci našich lidí.

Současná doba je poznamenaná neustálými změnami a nejistotami, stejně jako omezením sociálního kontaktu. O to více je důležité poskytovat lidem určitou míru nadhledu, zpětné vazby a motivace do dalšího roku. To může zásadním způsobem upevnit nejen vazby v rámci týmu a vůči vedoucímu, ale především vztah vůči firmě jako takové.

  • Zhodnocení uplynulého období

Tento prostor bývá vedoucími někdy zbytečně vnímán pouze jako čas, kdy k zaměstnancům dle tabulek a výstupů předáme určité plusy či mínusy. Včetně prezentace na téma, jak se nám v daném období dařilo. Někdy na to může být navázána finanční odměna, která je z pohledu lidí i vedení brána jako „to zásadní“. Pravdou je, že finanční bonus může být příjemný, pro někoho i důležitý, ale podstata je trošku hlubší.

Zapomínáme na to, že samotný finanční bonus vždy bude mít pouze krátkodobý efekt, a ne pro každého bude dostatečný. Naopak dlouhodobější dopad a efekt, a to téměř na každého z nás, bude mít otevřená „zpětná vazba“ k tomu, jak jsme si vedli a jak nás naše okolí vnímá. V okamžiku, kdy lidem ukážeme, že jsou pro nás důležití a jejich práce je pro nás smysluplná a má význam, tak si to budou pamatovat mnohem déle než pouhý finanční bonus.

  • Vize a plány do budoucna

To, že se s týmem podělíme o to, jako projekty nebo zakázky nás v nadcházejícím roce čekají, má několik dopadů. Dáváme lidem jasný signál, že jsou s námi na jedné lodi a mají právo tyto informace znát. Samozřejmě pokud to situace umožňuje a zároveň na adekvátní úrovni a množství informací. Tím pomáháme budovat pocit sounáležitosti s firmou.

Zároveň předáváme informaci, že se firmě daří a mají v ní určité jistoty. A neméně podstatné je pro ně také sdělení, že s nimi počítáme a jsou součástí plánů samotné firmy.

  • Přání do Nového roku

V rámci osobního setkání při zpětné vazbě můžete popřát pěkné prožití svátků a vše nejlepší do Nového roku. Vedoucí je nositelem hodnot a vizí, které přirozeně přejímají lidé kolem něj. Stáváte se vzorem, který udává to, jak se lidé v týmu k sobě budou chovat a co budou napodobovat. Poskytněte jim adekvátním příklad toho, jak chcete, aby spolu komunikovali.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520