25. 1. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Současná situace, její vývoj a predikce vyvolávají ve většině populace poměrně silné nejistoty a obavy. S těmito vlivy se musíme vypořádávat nejen v pracovním, ale i soukromém životě. To má samozřejmě přímý dopad nejen na výkon, ale i atmosféru na pracovišti.

Po téměř roce v přítomnosti covidu-19, můžeme vnímat nejen jeho přímý vliv na zdraví obyvatel a ekonomické dopady jednotlivých opatření, ale také obavy a nejistoty, které v nás aktuální stav a její vývoj vyvolávají. A to především díky její nečitelnosti a nejednoznačných východisek.

Ponechme stranou samotné příčiny a zkusme se bavit o dopadech, které to na nás a naše podřízené má.

V roli vedoucích se musíme rozhodovat a řešit velké množství situací a komplikací, které nás často nutí reagovat operativně a vystupovat z naší komfortní zóny. Tím nás naše práce připravuje na zvládání náročných situací, a to nejen pracovních, ale i životních.

Většina lidí, ale preferuje stabilní rytmus bez větších změn a v ustáleném režimu. V okamžicích, kdy věci nejdou tak, jak si je plánovali nebo představovali, tak se dostávají do stresové reakce a vnímají úzkost, na kterou nejsou zvyklí a ani připravení.

Pokud se musíme se na pracovišti vypořádat s obavami a nejistotami, tak nesmíme situaci ani bagatelizovat ani schovávat hlavu do písku. A je úplně jedno, zda je situace způsobena firemními změnami nebo globální pandemií.

  • Poskytujte maximum validních informací

Komunikujte se svými lidmi nejen aktuální stav, ale především kroky a opatření, které se budou realizovat. V tomto ohledu samozřejmě není důležité seznamovat všechny zaměstnance s finančním plánem či rozvahou, ale primárně snížit možné obavy z buducnosti.

Firmy realizují velké množství pozitivních věcí, které ale nedostatečně komunikují nebo vysvětlují. Mnohdy se tak může stávat i to, že se dobře míněné věci obrátí proti nim. Důležité je si uvědomovat, že co nekomunikujeme se může velmi snadno obrátit proti firmě. Nemůžeme se spoléhat nebo dokonce stavět na předpokladu „ono jim to přece dojde“ nebo dokonce „to je přece jasné.“ Naší výhodou může být právě systematická komunikace a vysvětlování, které zvýší nejenom kredit a důvěru v naši firmu, ale i v konkrétní nadřízené.

  • Podpořte vztahy v rámci kolektivu

V náročných životních situací jsou nám největší oporou a podporou především lidé kolem nás. Aktuální stav, kdy dochází k výraznému omezení všech sociálních aktivit, zůstává pracovní kolektiv tím nejdůležitějším místem hned po rodině.

Poskytněte svému týmu prostor, kdy za dodržení všech opatření, spolu můžete probrat a řešit co jeho členové po pracovní i osobní stránce potřebují. Naslouchejte tomu, co mají členové na srdci a co je trápí. Poskytnete jim tak možnost uvolnit napětí a zároveň jim ukážete, že na to nejsou sami.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520