21. 6. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Firmy v současné době nabírají poměrně velké počty nových zaměstnanců. S tím se mimo zátěže na personální oddělení pojí několik poměrně zásadních aspektů, které mají dopady na celou firmu. S těmi je nutno počítat a proaktivně pracovat na eliminaci případných negativních jevů.

S výrazným navyšováním počtu zaměstnanců se přirozeně pojí několik jevů, které musíme umět vyhodnocovat a systematicky s nimi pracovat. Při standardním náboru k nim nemusí docházet tak často, protože dochází k přirozenému nastolování rovnováhy, která je již zavedená. Pokud ale bude počet nových lidí významné číslo, tak k nim jednoznačně dochází. Jedná se o několik klíčových bodů.

  • Posun hodnot a firemní kultury

Každý člověk, který přichází nově do firmy, tak přichází nejen s návyky s předchozích zaměstnání, ale také s určitými očekáváními. To vše má určitý vliv a dopad na jeho okolí. V případě, že nováčky začleňujeme do stabilních týmů, kde se doplňuje průběžně, tak dochází ve většině případů k přirozenému přebírání hodnot a firemní kultury od stávajících zaměstnanců.

V okamžiku, kdy dochází k vyššímu podíl nováčků, tak můžeme pozorovat, že se určitým způsobem se zvyšuje i opačný vliv. Tedy že i oni mohou ovlivňovat nejen firemní kulturu a hodnoty, ale také přinášet nové normy a formy chování. To se zpočátku může projevovat nepatrnými signály, které ale s postupem času mohou sílit.

S tímto jevem se dá velmi dobře pracovat nejen formou samotného výběru nováčků, kdy máme prostor volit jedince, kteří jsou osobnostně i hodnotově blízcí naším zaměstnancům. Ale také klíčovými opatřeními v rámci adaptace, kdy je její součástí i cílené začleňování do naší kultury, hodnot a zvyků.

  • Začlenění do pracovního kolektivu

Součástí začlenění do týmu by mělo být samozřejmě nejen zorientování se v pracovních oblastech a povinnostech, ale také v rámci mezilidských vztahů. Od seznámení se s novými kolegy až po snížení možných třecích ploch, které mohou vznikat. K těm velmi často dochází právě u většího počtu nabíraných lidí, kdy mohou vznikat situace „my vs oni“. Ať na bázi toho, že nám noví lidé berou práci, až po chvíle, kdy vnímáme jako výraznou nespravedlnost, že nováčci mají stejné ne-li lepší podmínky, než my „stávající“ po letech práce.

Do těchto situací, se mohou velmi často dostávat i nižší vedoucí pracovníci, kteří vypadávají z role a místo aby byli v těchto klíčových okamžicích firmě a lidem oporou, tak tyto situace mohou přiživovat. A to i jejich neřešením. V takových okamžicích může být veškerá náborová práce personálního oddělení naprosto devalvována. Nejen, že narůstá množství konfliktů, výkonnost, ale také fluktuace.

  • Zvládnutí pracovní role a zapracování

S větším počtem nových pracovníků se také mnohdy odhaluje slabina některých firem, kdy se k adaptaci nováčků přistupuje adhoc a nesystematicky. Což při malých počtech může působit adekvátně a případné komplikace nezískávají velkou pozornost. Pokud, ale potřebujeme naráz do firmy přijmout několik desítek či stovek lidí, tak může začít kolabovat přirozená schopnost systému začleňovat (i pracovně) nové jedince.

Všeobecně můžeme říct, že hlavní zásadou je uvědomovat si, že noví lidé k nám i něco přináší a ovlivňují své nové okolí. Musíme mít v patrnosti to, že potřebujeme komplexní adaptační systém, který bude aktivně pracovat s každým nováčkem jak na úrovni faktického zapracování v průběhu roku (samozřejmě dle náročnosti pozice), tak na úrovni začlenění do pracovního týmu i firmy jako celku včetně jejích hodnot.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520