4. 10. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Chcete-li zvládat lidi, musíte zvládat především sami sebe. Manažeři nekončí kvůli tomu, že by jejich podřízení byli nesnesitelní, ale protože přestávají zvládat vlastní zatížení. Jak na ně?

Přílišný stres, přetížení, únava, otrava ze sociálních styků, rezignace a vyhoření. Ale také špatně zvládatelná agrese nebo depresivní stavy. To vše mohou být projevy manažerského přetížení, stručně řečeno „nemoci z lidí“, která se objevuje u těch, kteří mají v popisu své práce zvládat svízele těch ostatních.

Co můžeme udělat pro to, abychom pracovali s lidmi, ale pokud možno jich „neměli dost“? Přetížení se obtížně léči, ale lze mu předcházet a není to ani náročné, ani drahé. Základem úspěchu je, abychom uměli rozlišovat mezi pracovní a soukromou sférou a věnovali pravidelně dostatečný čas odpočinku, tj. době, kdy vůbec neřešíme pracovní záležitosti a, pokud se musíme bavit s lidmi z práce, pak jen a pouze o nepracovních věcech. I když se říká, že odpočinek by měl tvořit nejméně 1/3 našeho bdělého času, v praxi se toho velmi špatně dosahuje a obecně důležitější je, abychom relaxovali raději pravidelně než často. Pravidelnost má přednost před množstvím volna i před frekvencí; toto platí zejména a především tehdy, kdy čelíme krizi nebo jiné situaci, která vyžaduje trávit v práci velké množství času a postupně nás nutí ubírat na odpočinku; můžeme ubírat objem, ne ale pravidelnost.

Velice důležitým prvkem pro udržení duševního zdraví a kondice je základní nastavení, tzv. mindset. To je v podstatě řečeno hlavní myšlenka, okolo které stavíme svou manažerskou praxi. Veškeré naše chování a rozhodování je důsledkem této základní myšlenky a je s ní konzistentní. Pokud je vaše základní myšlenka negativní „musím tu práci oddřít“ nebo dokonce negativní vůči lidem „jsou to lenivci“, přispíváme sami ke svému vyhoření. Neexistuje nejlepší možný mindset, ale v naší praxi se velmi osvědčilo, pokud manažer svou práci vnímá – a je o tom vědomě přesvědčen – jako službu jak firmě, tak jejím lidem, zákazníkům i zaměstnancům. Manažer slouží zájmu prostřednictvím svých zaměstnanců a je jeho nejvyšším zájmem, aby s nimi konstruktivně spolupracoval.

Důležitým elementem udržení vlastní pohody a koncentrace je umět se pravidelně odměnit. Žádné opulentní odměny nebo ceny za práci, kterou udělali ostatní, si ale rozdávat nesmíme. To, co nám pomůže, jsou malé, konzistentní odměny za úspěšně zvládnuté úkoly. Tak, jako odměňujeme sebe, měli bychom odměňovat i naše podřízené, pokud plní zadané úkoly a pokud smysluplně pracují.

I když následující rada neplatí pro všechny, pohodě, a zejména stabilitě, většiny vedoucích pracovníků prospívá „pořádek“, a to jak ten fyzický na pracovišti, tak – zejména – ten, který máme v hlavě. Pořádek, systematičnost a přehled nad věcmi jsou základem úspěšného zvládání krizí, ale dávají nám také sebejistotu, která je potřebná pro práci s lidmi; lidé totiž ty, kteří jsou přirozeně sebejistí berou jako autoritu.

Každý problém, i ten nejhorší, vyžaduje pozornost a soustředění, ale pro zvládání každého problému je důležitý taky nadhled. Vtip, nadsázka a ironie, tam, kde neublíží a nenaruší řešení podstaty problému, patří mezi naše nejsilnější zbraně. Pokud jej máme, pokud si jej zachováme, překonáme i nejhorší krize.

Máte pocit, že máte vašich podřízených už doopravdy dost? Rádi vám pomůžeme najít způsob, jak si nad nimi udržet kontrolu s co nejmenšími ztrátami na vlastním duševním zdraví.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520