31. 10. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Poslední dva roky zásadním způsobem zasáhli do našich životů, a to jak na rovině pracovní, ale i osobní. Jednotlivé situace, opatření, dopady a následky určitým způsobem pozměnili nebo ovlivnili každého z nás. Můžeme si toho povšimnout na způsobech, chování a komunikaci jednotlivců, ale také na některých jevech nebo normách v rámci společenského chování.

V rámci komunikace měli nejdříve omezení výrazný dopad na její přesun z roviny osobní na distanční komunikaci. A to ať formu telefonickou, e-mailovou nebo on-line video komunikaci. To vše v krátkodobém hledisku může mít určitý aspekt pohodlí a menší náročnosti, ale v dlouhodobém hledisku to přispívá ke ztrátě hloubky vzájemné komunikace, většího množství nedorozumění a komunikačních šumů.

Přivedlo nás to sice k nastolení určitých norem a pravidel v rámci netikety, které tuto formu komunikace pomohli zefektivnit a snížit tyto průvodní jevy, ale z dlouhodobého hlediska nemohou nahradit plnohodnotnost přímé osobní komunikace.

Nesmíme přitom zapomínat na jednu podstatnou věc o kterou díky tomu přicházíme, a to jsou vzájemné vztahy, vazby a mezilidská pouta. A je úplně jedno, jestli se jedná o pracovní prostředí, obchodní vztahy nebo rodinné či přátelské vazby. Jejich ztráta se podepisuje nejen na schopnostech vzájemné spolupráce, hledání kompromisů, ale také naší schopnosti efektivně fungovat.

Naše komunikace a mezilidské vztahy nejsou pouhým nástrojem k naplňování našich pracovních i osobních cílů, ale také zásadní oporou, která nám umožňuje se vypořádávat se stresem, náročnými životními situacemi a vším co nám život přinese.

Na individuální rovině si lze povšimnout, že proběhlé období poznamenalo část populace tím, že došlo určité ztrátě motivace po přímé komunikaci, ale také schopnostech a dovednostech efektivně komunikovat. To mohlo být v určité fázi způsobeno obavami ze vzájemného setkávání, ale následně v určitou spokojenost v žití v sociální introvertní bublině.

Jednalo se o postupný vývoj, kdy z počátku docházelo k jednotlivým fázím od solidarity, odporu až po určité smíření. Při pozvolném posunu podmínek a celkové změně situace přirozeně docházelo k hledání určité rovnováhy v rámci osobních i pracovních životů. Tato naše adaptace a posun v nás ale do určité míry zůstal i po vymizení vnějších podmínek.

S tím se každý z nás musí naučit žít a poučit se jak na osobní úrovni, tak na úrovni společenské

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520