31. 10. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Poslední dva roky zásadním způsobem zasáhli do našich životů, a to jak na rovině pracovní, ale i osobní. Jednotlivé situace, opatření, dopady a následky určitým způsobem pozměnili nebo ovlivnili každého z nás. Můžeme si toho povšimnout na způsobech, chování a komunikaci jednotlivců, ale také na některých jevech nebo normách v rámci společenského chování.

V rámci komunikace měli nejdříve omezení výrazný dopad na její přesun z roviny osobní na distanční komunikaci. A to ať formu telefonickou, e-mailovou nebo on-line video komunikaci. To vše v krátkodobém hledisku může mít určitý aspekt pohodlí a menší náročnosti, ale v dlouhodobém hledisku to přispívá ke ztrátě hloubky vzájemné komunikace, většího množství nedorozumění a komunikačních šumů.

Přivedlo nás to sice k nastolení určitých norem a pravidel v rámci netikety, které tuto formu komunikace pomohli zefektivnit a snížit tyto průvodní jevy, ale z dlouhodobého hlediska nemohou nahradit plnohodnotnost přímé osobní komunikace.

Nesmíme přitom zapomínat na jednu podstatnou věc o kterou díky tomu přicházíme, a to jsou vzájemné vztahy, vazby a mezilidská pouta. A je úplně jedno, jestli se jedná o pracovní prostředí, obchodní vztahy nebo rodinné či přátelské vazby. Jejich ztráta se podepisuje nejen na schopnostech vzájemné spolupráce, hledání kompromisů, ale také naší schopnosti efektivně fungovat.

Naše komunikace a mezilidské vztahy nejsou pouhým nástrojem k naplňování našich pracovních i osobních cílů, ale také zásadní oporou, která nám umožňuje se vypořádávat se stresem, náročnými životními situacemi a vším co nám život přinese.

Na individuální rovině si lze povšimnout, že proběhlé období poznamenalo část populace tím, že došlo určité ztrátě motivace po přímé komunikaci, ale také schopnostech a dovednostech efektivně komunikovat. To mohlo být v určité fázi způsobeno obavami ze vzájemného setkávání, ale následně v určitou spokojenost v žití v sociální introvertní bublině.

Jednalo se o postupný vývoj, kdy z počátku docházelo k jednotlivým fázím od solidarity, odporu až po určité smíření. Při pozvolném posunu podmínek a celkové změně situace přirozeně docházelo k hledání určité rovnováhy v rámci osobních i pracovních životů. Tato naše adaptace a posun v nás ale do určité míry zůstal i po vymizení vnějších podmínek.

S tím se každý z nás musí naučit žít a poučit se jak na osobní úrovni, tak na úrovni společenské

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520