14. 11. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Rostoucí start-upy často trpí ve zrychlené formě tím, čím si prochází malé rodinné firmy, které se transformují do velkých firem. Dochází tomu ve zrychleném tempu, které může mnohdy stát i za rozpadem či velkým otřesem v rámci lidských zdrojů. Vytrácí se vzájemné vazby a nárůstem nových lidí dochází k posunu hodnot, zásad, otevřené komunikace, a i nepsaných pravidel.

U rodinných firem při postupném růstu dochází k postupnému omezování vzájemných vazeb, většímu důrazu na procesy, rozdělení na menší organizační celky, neznalosti celku, větší anonymitě, nižší soudržnosti a formalizace komunikace.

Zatímco některých zaměstnancům může tento posun vyhovovat, tak jiným to sedět nemusí a cítí ztrátu, frustraci nebo vykořeněnost. A zatímco postupný přerod rodinné firmy může většině poskytnout dostatek prostoru k adaptaci, tak start-upy takovou výhodu nemají. To může způsobovat určitou formu separační úzkosti, která může vést ke zvýšené míře vzájemných neshod, konfliktů, odchodu klíčových lidí a dalších negativních jevů.

Lidem, kteří se v tomto okamžiku mají problém na rychlé změny adaptovat, připadá, že jim dané změny prostě nesedí a nevidí své místo v dané firmě. Jedná se přitom primárně o dopady výrazných změn ve všech oblastech na naše vnímání, očekávání a téměř nulového prostoru pro standardní adaptaci.

Pro zmenšení těchto negativních dopadů a podporu našich stávajících lidí bychom měli udělat několik věcí, které se s touto změnou pojí. A to jak, před jejím samotným započetím, tak i v jejím průběhu. Vaším cílem musí být jednoznačná čitelnost, jasné nastavení hranic a otevřená komunikace hodnot a přístupů.

  • Otevřená diskuse k tématu růstu firmy

Jedná se o přirozený důsledek našeho úspěchu a s tím se pojí i to, že musíme pracovat s očekáváním našich lidí. Každý z nás vstupuje s nějakou představou, očekáváním toho, co bude. A v tomto okamžiku, musíme jasným způsobem načrtnout, nejen jak se procesně a systémově firma posune, ale i v tom, co můžeme lidsky očekávat. Bude menší množství informací, méně prostoru na některé věci, možná ztráta vzájemných vazeb, větší důraz na samostatnost, řízení nových lidí a společné nastavování hodnot.

Pobavit se na toto téma, jaký je jejich pohled a co pro to všichni můžeme udělat, abychom eliminovali případné negativní dopady. To může být skvělá příležitost zeptat se týmu, co potřebuje a kde cítí největší mezery. Řešte, co můžete, ale smiřte se s tím, že nebudete schopni vyhovět všem jejich požadavkům. Nikdy to nebude, jako za "starých časů".

  • Pozor na nestandardní vazby

V průběhu růstu si dávejte pozor na vnímání tzv. zvláštních vztahů, které jsou historicky dané. Tedy dobré vztahy mezi původními zaměstnanci i napříč novým vedením firmy. Právě ty mohou vytvářet zprvu nenápadné komplikace a dojem „nespravedlnosti“ či protekčnosti u ostatních zaměstnanců. Musíte v těchto případech dávat větší důraz na dodržování linie vedení a jasně dodržovat standardní postupy, tak abyste cíleně v lidech rozptylovali obavy. Vaším cílem je transparentnost a stejný metr pro všechny.

Může se zdát, že zohledňovat všechny tyto faktory a proměnné je velmi náročné na řízení a organizaci, ale návratnost této investice se Vám následně v mnohém vrátí. Možná si neudržíte všechny klíčové zaměstnance, ale snížíte ztráty a výrazně posílíte vzájemné vazby, důvěru a respekt mezi vašimi lidmi.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520