19. 12. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Rok 2023 nebude jednoduchý. Avšak zvládneme jej.

Na tomto místě si obvykle přejeme veselé Vánoce a hodně úspěchů do nového roku. Ještě, než tak učiníme, řekněme si, zcela otevřeně, že to nebude rok jednoduchý.

Zatímco před rokem 2020 jsme žili v nadbytku a v optimismu, poslední tři roky se nesou ve znamení krizí. Pandemie, válka, inflace, energie, problémy zásobovacích a logistických řetězců. To je jen výčet z množství neznámých a otazníků, možná ten mediálně nejznámější, rozhodně však ne vyčerpávající.

I když nemůžeme vědět, co přesně přinese nový rok 2023, intuitivně tušíme a kvalifikovaně předpokládáme, že bude složitý. Pro firmy, pro zaměstnance, pro manažery i pro stát. Budeme v něm potřebovat hodně sil. Co budou potřebovat naši zaměstnanci?

V prvé řadě alespoň minimum stability. Ta je ze všeho nejdůležitější, i když se to nezdá, zásadnější, než pravidelné navyšování mezd a benefitů. Potřebují vědět, že jejich práce je řízena, profesionálně organizována, že jejich vedení ví, kam kráčí a dovede reagovat na nestálé vnější okolnosti i neustálé změny.

Ve druhé řadě vizi. Je na nás, abychom jim ji dali. Potřebují vědět, že jejich práce má smysl a směr. Potřebují vědět, že „někam“ jdou. Mít toto vědomí po třech letech krize a v době nejistoty je nezbytné, dodávat ho je však stále těžší.

Ve třetí řadě optimismus. Od koho jiného než od svých nadřízených, manažerů, majitelů, šéfů? Bez optimismu, alespoň v nějaké míře, nejsme schopni překonávat překážky a komplikace.

Dovolte nám, abychom vám k Vánocům a v novém roce 2023 popřáli to vše. Stabilitu, vizi i optimismus. A také hodně sil a energie. Protože právě ta nám umožní krize překonat a vydat se vstříc nové prosperitě a růstu.

Šťastné Vánoce a hodně sil vám přejí

Vojtěch Bednář a Petr Hlušička

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520