24. 4. 2023   Mgr. Petr Hlušička

V každém kolektivu se mohou vyskytnout destruktivní typy lidí, kteří svým chováním negativně ovlivňují celkovou atmosféru, vztahy a výkon týmu. Tyto osoby mohou být kritici, konfliktní, neochotní spolupracovat nebo sabotovat práci ostatních. Pokud takové chování nezvládneme včas řešit, může to vést k narušení produktivity, snížení morálky týmu, a dokonce k odchodu jiných kvalitních členů týmu. Co s tím?

Destruktivní členové týmu mohou způsobit mnoho problémů a negativně ovlivnit celkovou výkonnost týmu. Pokud se v týmu objeví destruktivní člen, je důležité včas rozpoznat jeho chování a proaktivně přistoupit k hledání řešení. Vyčekávání nebo odkládání může celou situaci naopak zhoršit.

Jako první krok je důležité poznat, o jaký typ chování nebo přístupu se jedná. Tomu následně budeme upravovat a přizpůsobovat vhodné řešení. Všeobecně ale platí, že je zásadní si zezačátku zodpovědět několik otázek, které nám pomohou rozklíčovat závažnost situace.

  • Nenastartovala nějaká situace toto chování? Např. v osobní rovině
  • Jednak tak se všemi nebo jenom se mnou nebo jiným členem týmu?
  • Nepřeháním nebo neberu si něco moc osobně?
  • Nepomůže rozhovor mezi čtyřma očima?

Pokud Vám odpovědi na otázky opravdu dále ukazují na tohoto člena týmu, jeho chování se opakuje a dále ovlivňuje celkovou atmosféru týmu, tak je pravděpodobné, že se jedná o destruktivní typ člověka. Reakce na jeho chování by měla být rychlá a srozumitelná. Jednání s ním může být náročné, ale je důležité kvůli fungování a produktivitě celého týmu.

V jeho rámci se můžete držet několika zásad:

Podmínky – Rozhovor by měl probíhat mezi čtyřma očima v bezpečném prostředí pro oba zúčastněné.

Záměr schůzky – Buďte srozumitelní a konkrétní v tom, co vnímáte jako nepřijatelné.

Cíle – Jasně nastavte cíle, které musí být konkrétní a měřitelné. Chtějte návrh řešení a trvejte na změně.

Podpora – Vyslechněte si jeho pohled na věc i možné příčiny. S tím, že jste ochotni ho podpořit při změně.

Návazné schůzky – v předem naplánovaném termínu společně projděte změny, které se odehrály a naplnění jednotlivých cílů.

Důležité je si uvědomit, že destruktivní člen týmu může být důsledkem nevyvážené dynamiky celého týmu. V takovém případě může být vhodné revidovat celkovou komunikaci a pracovní procesy, aby se minimalizovalo riziko opakování podobné situace v budoucnu.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520