29. 5. 2023   Mgr. Petr Hlušička

V dnešním dynamickém a neustále se vyvíjejícím pracovním prostředí je klíčové přijmout nový přístup k rozvoji zaměstnanců. Jde o přístup, který je založen na růstovém myšlení (growth mindset). Tedy schopnosti neustále se učit, rozvíjet a vylepšovat. Růstové myšlení přináší mnoho výhod jak zaměstnancům, tak i organizaci jako celku. V tomto článku si přiblížíme význam růstového myšlení v pracovním prostředí a jak ho můžete podporovat ve své organizaci.

Co je růstové myšlení? Růstové myšlení je koncept navržený psycholožkou Carolem S. Dweckovou, který popisuje mentalitu a přístup jednotlivce k učení a osobnímu růstu. Lidé s růstovým myšlením věří, že jejich schopnosti a dovednosti se mohou neustále rozvíjet prostřednictvím úsilí, učení a odolnosti. Protikladem je zabrzděné myšlení (fixed mindset), které naopak věří, že naše schopnosti jsou pevně dané a neměnné.

Výhody růstového myšlení v pracovním prostředí

Inovace a kreativita: Zaměstnanci s růstovým myšlením mají větší tendenci přicházet s novými nápady a hledat inovativní řešení. Věří, že jejich schopnosti se mohou neustále rozvíjet, což je motivuje k hledání nových příležitostí a experimentování s novými přístupy.

Motivace a vytrvalost: Růstové myšlení posiluje motivaci zaměstnanců. Pokud věříme, že naše úsilí a učení povede ke zlepšení a růstu, jsme ochotni se věnovat výzvám a vytrvat i při neúspěchu. Zaměstnanci s růstovým myšlením jsou odolnější vůči neúspěchům a vidí je jako příležitost k učení a růstu.

Rozvoj dovedností: Zaměstnanci s růstovým myšlením mají tendenci investovat do svého osobního a profesního rozvoje. Vyhledávají příležitosti pro školení, vzdělávání a získávání nových dovedností. Tím nejenže rozšiřují své schopnosti, ale také přinášejí nové znalosti a perspektivy do organizace.

Flexibilita a adaptabilita: Růstové myšlení přináší zaměstnancům schopnost přizpůsobit se změnám a novým výzvám. Věří, že i v neznámém prostředí se mohou naučit nové dovednosti a růst. To je zvláště důležité v době neustálých změn a technologického pokroku.

Jak podporovat růstové myšlení ve své organizaci

Vytvořte podpůrné a bezpečné prostředí: Vytvořte kulturu, která podporuje učení, růst a přijímání chyb jako součásti procesu. Zabývejte se uznáváním snahy a odměňováním pokroku a učení.

Poskytujte školení a rozvojové programy: Investujte do školení a programů rozvoje zaměstnanců. Nabídněte jim příležitosti pro získávání nových dovedností a znalostí, které podporují jejich profesní růst.

Mentoring a feedback: Podporujte mentoringové vztahy a pravidelný feedback. Mentoring může pomoci zaměstnancům růst a rozvíjet se prostřednictvím zkušeností a rad zkušenějších kolegů.

Připomínejte příklady úspěchu: Sdílejte příběhy zaměstnanců, kteří dosáhli úspěchu prostřednictvím svého úsilí a učení. Příklady úspěchu mohou posílit motivaci ostatních zaměstnanců a ukázat jim, že růstové myšlení přináší skutečné výsledky.

Růstové myšlení je klíčovým faktorem pro dosažení úspěchu v dnešním pracovním prostředí. Podpora růstového myšlení ve vaší organizaci vytváří inovativní a motivované zaměstnance, kteří jsou schopni přizpůsobit se změnám a neustále se rozvíjet. Investujte do vytváření podpůrného prostředí, školení a mentoringových programů a sledujte, jak růstové myšlení přináší pozitivní změny jak jednotlivcům, tak i celé organizaci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520