12. 6. 2023   Mgr. Petr Hlušička

Vytvořit funkční tým není jednoduchá záležitost, přitom týmová práce se stává stále důležitější. Silné a kohezivní týmy mají schopnost dosahovat vynikajících výsledků, inovovat a zvládat výzvy s větší lehkostí. Jaké jsou tedy zásadní okamžiky či podmínky proto, abychom vytvořily a udržely silný tým.

  • Výběr správných členů týmu

Identifikujte klíčové dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné pro úspěch ve vašem týmu.

Hledání osobnostního souladu – zajistěte, aby se noví členové týmu cítili součástí kolektivu a sdíleli společné hodnoty a cíle.

Zajistěte rozmanitost a komplementaritu dovedností a zkušeností mezi členy týmu.

  • Kultivace důvěry a komunikace

Budujte prostředí založené na důvěře, kde členové týmu se mohou otevřeně vyjadřovat a sdílet nápady.

Podporujte aktivní a efektivní komunikaci mezi členy týmu prostřednictvím pravidelných schůzek, retrospektiv a týmových aktivit.

Zajistěte prostor pro konstruktivní konflikt a vyřešení rozporů v rámci týmu.

  •  Definování společných cílů a role

Ujistěte se, že všichni členové týmu mají jasnou představu o společných cílech a strategii týmu.

Vytvořte role a odpovědnosti, které jsou dobře definované a přizpůsobené schopnostem a zájmům jednotlivých členů týmu.

Podporujte spolupráci a sdílení znalostí mezi členy týmu.

  •  Podpora rozvoje a uznání

Poskytujte příležitosti pro rozvoj dovedností a osobního růstu členů týmu.

Uznávejte a oceňujte úspěchy a příspěvky jednotlivých členů týmu.

Zajistěte, aby členové týmu měli přístup k mentorství a zpětné vazbě, která je konstruktivní a podporuje jejich růst.

  •  Udržování týmového ducha:

Vytvořte prostředí, které podporuje spolupráci, respekt a sounáležitost.

Zorganizujte týmové aktivity mimo pracovní prostředí, které posilují vztahy mezi členy týmu.

Buďte vždy příkladem týmového ducha a hodnot, které chcete ve svém týmu podporovat.

Vytváření silného a kohezivního týmu vyžaduje čas, úsilí a strategický přístup. S těmito tipy a strategiemi však můžete posunout vaše týmové budování na novou úroveň. Pamatujte si, že každý tým je jedinečný, a proto je důležité přizpůsobit tyto postupy specifickým potřebám vašeho týmu a organizace.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520